عذاب الهی و سوانح طبیعی

پرسش: جدیدأ در محافل دینی عکسهای از اجساد شهر پمپئی گذاشته شده و تفاسیری در این باب که اینجا یکی از عذابهای الهی رخ داده مانند عذاب قوم لوط  یا اینکه زلزله بم یک عذاب الهی بوده حالا سوال من این هست آیا هر واقعه طبیعی اعم از سیل زلزله رانش زمین و….را می‌شود یک نوع عذاب دانست اصولأ تفاوتی بین عذاب الهی و سوانح طبیعی هست؟

 

پاسخ:
برخی سوانح طبیعی عذاب الهی هم بوده اند. هیچ دلیل معتبری در دست نیست که هر سانحه طبیعی عذاب الهی باشد. بسیاری از سوانح طبیعی با پیشگیری علمی خسارتی ندارد. برخی نیز در آینده چنین خواهد بود. عذاب الهی غیرقابل پیشگیری است.

موفق باشید.