انتشار کتاب جدید کدیور

دغدغه‌های حکومت دینی کتاب جدید محسن کدیور منتشر شد

روزنامه بهار، ۱۷ خرداد ۱۳۷۹

گروه سیاسی: کتاب جدید محسن کدیور تحت عنوان «دغدعه‌های حکومت دینی» منتشر شد.

این کتاب از سوی «نشرنی» و در ۸۸۳ صفحه منتشر شده است. کتاب مذکور در ۹ بخش تحت عناوین : به دنبال نور، حکومت دینی، دین و سیاست، دین و آزادی، روحانیت و قدرت، دستاوردهای انقلاب اسلامی، جنبش اصلاح طلبی، نظارت بر رهبری و حکومت دینی و خشونت به رشته تحریر در آمده است.

محسن کدیور این کتاب را به سعید حجاریان تقدیم کرده است و پیش از این کتاب‌ها ی دفتر عقل، مجموعه مصنفات حکیم مؤسس آقا علی مدرس طهرانی، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، حکومت ولایی، بهای آزادی و نقد یک رویداد از همین نویسنده به چاپ رسیده است .