عکس‌های مهر ۱۳۹۴

دانشگاه ای اند ام، کالج استیشن تگزاس، ۳۰ مهر ۱۳۹۴

  Texas A&M University, College Station, Texas, October 23, 2015

 

10-23-15, 23

 

10-23-15, 20

 

10-23-15, 15

 

10-23-15, 13

 

10-23-15, 9

 

10-23-15, 3