سهم من از نمایشگاه کتاب تهران

اگرچه دولت اخیر در زمینه‌ی نشر برخی محدودیتهای دولت سابق را برداشته اما هنوز تا اجرای اصل بیست و چهارم قانون اساسی راه درازی باقی است. در مورد این قلم، نشر نی در فروردین ۱۳۹۳ اقدام به چاپ ششم کتاب حکومت ولائی کرد، اما تا کنون از سوی وزارت ارشاد اسلامی اعلام وصول (اجازه خروج از چاپخانه) به آن داده نشده است! در نمایشگاه اخیر کتاب تهران انتشار کویر چاپ پنجم کتاب حق الناس (۱۳۹۳) را عرضه کرده بود. در روز چهارم نمایشگاه با تذکر مسئولان نمایشگاه این کتاب ضاله! جمع آوری شد.

فهرست وبسایت نمایشگاه کتاب متأسفانه فاقد دقت بوده قابل اعتماد نیست. سهم من از نمایشگاه کتاب همین بود که گذشت. (۱) من از سال ۱۳۸۸ از حق انتشار کتاب جدید در داخل کشورم محرومم. تجدید چاپ کتابهایم همچنان با مانع مواجه است و جز “حق‌الناس” امکان تجدید چاپ نیافته، آن هم از نمایشگاه کتاب تهران جمع آوری شده است.  

 

(۱) امیر رستاق در سایت بی بی سی فارسی مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ در اختتامیه نمایشگاه کتاب تهران نوشته است: «از میان منتقدان دیگر حکومت آثار مولفانی چون عباس میلانی و یا محسن کدیور در غرفه‌های ناشرانشان عرضه می‌شود. برای نمونه دو کتاب “حق‌الناس” و “حکومت ولایی” این مولف در غرفه‌ انتشارات کویر و نشر نی عرضه می شود». این اطلاعات صحت ندارد.