اولین شهید این انقلاب، اسلام بود

تذکر: تحقیق درباره عبارت حکیمانه و تاریخی آقای سید محمدحسن طباطبایی درباره اولین شهید این انقلاب به تدریج تکمیل شد، و در هر مکتوب اطلاعات تازه ای بدست آمد. جدیدترین اطلاعات در این زمینه همراه با مستندات آن را می توانید اینجا مطالعه کنید: «آقای طباطبایی، انقلاب و نظام: در این انقلاب یک شهید واقعی بود، که مظلومانه هم شهید شد، و آن اسلام بود» (۲۱ آذر ۱۴۰۰) امور فرعی و جزئی که در مکتوبات قبلی با مکتوب اخیر متعارض است، منسوخ و نظر نهایی نویسنده محسوب نمی‌شود.

ghodosy

در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۶۰ علی قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی (۱۳۶۰-۱۳۰۶) بدست مأموران سازمان مجاهدین خلق ایران در محل کارش کشته شد.

چند روز بعد گروهی از اعضای ارشد قوه قضائیه برای عرض تسلیت شهادت دادستان کل انقلاب اسلامی خدمت آقای سید محمد حسین طباطبائی پدر همسر شهید قدوسی می رسند.

صاحب المیزان بعد از مکثی طولانی ضمن تشکر به آنها یک جمله گفت و دیگر چیزی نگفت، و آن جمله این بود: «اولین شهید این انقلاب، اسلام بود.»

آقای طباطبایی دو ماه بعد در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۶۰ از دنیا رفت. این نظر نهائی وی درباره انقلاب ۱۳۵۷ و جمهوری اسلامی است.

این واقعه را نخستین بار مستقیما از محمد حسین قدوسی فرزند شهید قدوسی و برای بار دوم از سید مصطفی محقق داماد رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور از حاضرین در جلسه فوق مستقیما شنیدم، و اکنون به مناسبت سی و پنجمین سالروز درگذشت علی قدوسی منتشر می کنم.

 

محسن کدیور

۱۳ شهریور ۱۳۹۵