گوشت خوک

گوشت خوک

حرمت گوشت خوک

خوردن گوشت خوک حرام است. حرمت آن لزوما به دلیل بروز بیماریهای شناخته شده نیست. ممنوعیت تناول گوشت خوک از تعالیم مسلم قرآن، از امور اتفاقی بین مسلمین و از جمله ضروریات عملی اسلام است. (۲ مهر ۱۳۹۲)

پودر چربی خوک و غیرذبیحه در غذا
در صورتی که پودر چربی حیوانی از خوک باشد ترکیبات غذایی را حرام می کند. (۳۰ مراد ۱۳۹۱)

ممنوعیت هرگونه استفاده‌‌ی خوراکی از اجزای بدن خوک

غضروف، پوست، استخوان، چربی و… در حلیت و حرمت ملحق به گوشت است. هرگونه استفاده‌ی خوراکی از خوک حرام است. خوردن ژلاتین که در آن از اجزای بدن خوک استفاده شده است حرام است.
در مورد دارو تنها در صورتی که داروی جایگزین وجود نداشته باشد و حیات یا بهبودی بیمار متوقف بر استفاده از داروی ساخته شده از اجزای بدن خوک به تجویز پزشک متخصص باشد خوردن آن مجاز است. (۱۴ تیر ۱۳۹۲)

معامله با گوشت خوک

هرگونه تجارت با محرماتی از قبیل خمر و خنزیر (مشروبات الکلی و خوک) حرام و معامله باطل محسوب می شود. رساندن این گونه امور به در خانه مصرف کنندگان آن نیز یکی از مصادیق اکل المال بالباطل (معاملات باطل و حرام) برای مسلمان است. در اضطرار واقعی البته موقتا و مادام الاضطرار رفع حرمت می شود، اما بسیار بعید می دانم چنین اضطراری در این جامعه رخ دهد. به هر حال خود مکلف مسئول تشخیص اضطرار است.
مسئله حرمت کلیه معاملات با اموری از قبیل خمر و خنزیر از مسائل اتفاقی مسلمانان در مکاسب محرمه است. (۱۴ اسفند ۱۳۹۱)