چالش اسلام و قدرت -۳

چالش اسلام و قدرت

نقد سروش

جلسه سوم

دکتر عبدالکریم سروش ادعا کرده پیامبر عارف مسلح بوده و روح اقتدارطلبی ایشان در کتاب، دین و پیروانش دمیده شده است. از جمله شواهد او:

۱. پیامبر از روز اول از دوران مکه در پی کسب قدرت و تشکیل حکومت بود.

۲. پیامبر برای مشرکان حق حیات در جزیرة العرب قائل نبود.

۳. جهاد دوران پیامبر تهاجمی بود، قبل از اینکه به او حمله کنند، به دشمن حمله می کرد. جهاد ابتدایی یعنی مردم را به ضرب شمشیر مسلمان کردن یا کشتن.

۴. پیامبر می‌دانست که باید از مومن شدن همگان مایوس باشد. او به دنبال وادار کردن مردم به تسلیم شدن به قدرتش بود. اسلام آوردن یعنی تسلیم قدرت پیامبر و حکومت او شدن ولو بدون ایمان قلبی به خدا و رسالت پیامبر.

۵. قرآن مسلمانها را از اسیر گرفتن نهی کرده، و فرمان کشتن دشمن داده تا دیگران بترسند و تسلیم شوند.

۶. اخلاق اسلامی اخلاق جهاد و جنگ است.

۷. خضر کودک بیگناهی را با اختیار ویژه اش – ولایت – به قتل رساند. همه انبیاء و اولیاء واجد چنین ولایتی بوده اند.

۸. پیامبر خود را از مومنین به خودشان سزاوارتر دانسته. مسلمانان حق نداشتند با حکم پیامبر حتی در ضمیرشان مخالفت کنند.

۹. ولایت یعنی خدا به برخی بندگانش رخصت انجام اموری داده که ما اخلاقا روا نمی داریم.

۱۰. پیامبر شارع بوده است، با تشریع حلال و حرام در جان و مال مردم تصرف می کرد، از جمله حکم مجازات مجرمین حتی اعدام آنها را در دنیا و عذابشان را در آخرت صادر کرده است.

۱۱. پیامبر مؤسس بود. هر چه او به عنوان قانون وضع می کرد عین عدالت بود. او مصادیق عدالت را شخصا تعیین می کرد.

۱۲. ولایت و شارعیت یعنی اقتدار. فقه اسلامی تجلی اخلاق نبوی است.

۱۳. پیامبر دنبال ساختن جامعه متکثر دینی نبود. برعکس به دنبال ساختن جامعه ای امن برای پیروانش بود.

۱۴. پیامبر اقتدارطلب بوده، کتاب و دین او آکنده از نشانه های اقتدارطلبی است. چرا با نادیده گرفتن این همه شواهد روشن اسلام را بزک می کنید و مدعی «اسلام رحمانی» می شوید؟!

  • آیا قرآن، سنت و تاریخ چنین تصویری از پیامبر و اسلام ارائه کرده است؟ آیا این شواهد ادعای سروش را اثبات می کند؟

وبینار نواندیشی دینی

یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹، ۳۱ ژانویه ۲۰۲۱

ساعت ۲۱ به وقت ایران و ۱۲ و ۳۰ دقیقه به وقت شرق آمریکا

دو ساعت و نیم همراه با پرسش و پاسخ

این جلسه در نرم افزار Gotomeeting به‌ صورت مجازی برگزار و به طور همزمان از کانال اینستاگرامی sepas_news@ به صورت زنده Live Instagram  پخش خواهد شد.

لینک شرکت مستقیم در جلسه

https://global.gotomeeting.com/join/411730245

ایمیل تماس

[email protected]