آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۵

آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۵

تحقیقی درباره مناسبات خمینی-طباطبایی

در این گفتار دو سند تازه درباره عبارت تاریخی، ملاقات آقای خمینی با آقای قاضی در نجف، و مصادره املاک آقای طباطبایی در تبریز در ابتدای انقلاب مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف. آقای طباطبایی عبارت حکیمانه «نخستین شهید این انقلاب اسلام بود» را از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ در مناسبتهای مختلف ابراز داشته است که تا کنون چهار سند مستقل آن معرفی شده است. دو روایت جدید:

سند اول. سیدعبدالباقی فرزند ارشد آقای طباطبایی عبارت «نخستین شهید این انقلاب اسلام بود» را به نقل از پدرش در سال ۱۳۸۲ در قم در جمعی که یکی از حضارش محمدرضا حکیمی بوده است بر زبان رانده است. حکیمی هشت سال بعد این عبارت را در کتاب «عقلانیت جعفری» خود بدون اشاره به سند آن منتشر کرده است.

سند دوم. مرحوم محمد شجاعی زنجانی استاد اخلاق و یکی از شاگردان آقای طباطبایی نیز این عبارت را از استادش شنیده و برای برخی شاگردانش نقل کرده است.

ب. شیخ عباس قوچانی وصی و شاگرد آقا سیدعلی قاضی طباطبایی عارف مشهور تنها راوی تشرف آقای خمینی به محضر آقای قاضی است. قوچانی قضیه این ملاقات را جداگانه برای چند نفر از جمله سیدمحمدحسین حسینی طهرانی، حسن‌علی نجابت، احمد نجفی (دامادش)، محمود هاتف قوچانی (پسرش) و محمدعلی ناصری (شاگردش) نقل کرده است. این پنج نقل درباره بی اعتنایی آقای قاضی به آقای خمینی، و اظهارات آقای قاضی در آن جلسه تفاوتهای اساسی بلکه متعارض دارد. اصح این روایات دو روایت نخست است، و در سه روایت اخیر بتدریج شاخ و برگهای فراوان و گاه قطعا خلاف واقعی به آن اضافه شده است،

ج. حوالی سال ۱۳۸۶ سیدعبدالباقی طباطبایی همراه با دست اندرکاران انتشار مجموعه آثار علامه طباطبایی با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت تظام دیدار می کند. هاشمی رفسنجانی از عبدالباقی می پرسد املاک پدرتان چه شد؟ عبدالباقی پاسخ می دهد بخشی از آنها قبل از انقلاب با اصلاحات ارضی گرفته شد، و باقیمانده که بخش اعظم آن بود هم بعد از انقلاب مصادره شد! چیزی باقی نمانده است که هزینه تصحیح و انتشار مجموعه آثار ایشان شود.

سخنرانی زنده همراه با پرسش و پاسخ

یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰، ۲۰ فوریه ۲۰۲۲

ساعت ۲۱ به وقت ایران و ۱۲:۳۰ به وقت شرق آمریکا

به مدت دو ساعت

این جلسه در کانال Youtube کدیور به‌ صورت زنده برگزار و به طور همزمان از کانال اینستاگرامی  @Mohsen.kadivar.official به صورت زنده Live Instagram  پخش خواهد شد.

لینک شرکت در جلسه

https://www.youtube.com/channel/UCiX1ltrZNuMWKjfWyO3nZ6g