علمای ابرار در مجله‌ی نصوص معاصره‌‌ی بیروت -۲

علمای ابرار در مجله‌ی نصوص معاصره‌‌ی بیروت -۲

تشکر بابت بازنشر تصحیح شده شماره ۱۹ و عذرخواهی شماره ۶۲-۶۱

به دنبال نقد اینجانب با عنوان «علمای ابرار در مجله‌ی نصوص معاصره‌‌ی بیروت» (۱۲ بهمن ۱۳۹۴) مسئولان وقت و فعلی مجله تماس گرفتند و کوشیدند مشکل پیش آمده را پس از یازده سال رفع و جبران کنند. من از این امر استقبال کردم. این مجله تا کنون دو اقدام زیر را انجام است:

اول. بازنشر تصحیح شده شماره ۱۹ با مشخصات زیر در پایگاه اطلاع رسانی مجله:

نصوص معاصرة: فصلية تعنى بالفكر الديني المعاصر، تصدر عن مركز البحوث المعاصرة في بيروت، العـدد التاسع عشر، السـنة الخامسة، صيف ۲۰۱۰م، ۱۴۳۱هـ، [تابستان ۱۳۸۹]، رئیس التحریر: حیدر حب‌الله؛ مدیر التحریر: محمدعباس دهینی؛ «ملف العدد: الإمامة، قراءات جديدة ومنافحات عتيدة -۱» ص۱۱۰-۱۱. فهرست بخش اول این ویژه نامه به‌شرح زیر است:

– د. الشیخ محسن کدیور، القراءة المنسيّة: إعادة قراءة نظريّة العلماء الأبرار (الفهم الأوّلي للإسلام الشيعي لأصل الإمامة)، ترجمة حسن علی الهاشمی، ص۵۸-۱۱. عنوان مقاله فارسی: «قرائت فراموش شده؛ بازخواني نظريه علماي ابرار تلقي اوليه اسلام شيعي از اصل امامت».

۲- الشیخ علي رباني الگلبايكاني، الإمامة في الفكر الشيعي، نقد النظريات الشیخ محسن كديور، ترجمة: السيد حسن مطر، ص۷۲-۵۹. عنوان مقاله فارسی: «شاخص های امامت در تفکر شیعی».

۳- ذبيح الله إسماعيلي، الإمامة، العدالة، العقلانية، نقد أقوال الشيخ محسن كديور حول الإمامة، ترجمة: السيدحسن الهاشمي، ص۸۶-۷۳. عنوان مقاله فارسی: «امامت، عدالت، عقلانیت (نقدی بر گفتار محسن کدیور درباره امامت)».

۴- أ. محمد صدرزاده، موقع الإمامة في الإسلام، نقد أطروحات الشيخ محسن كديور، ترجمة: السيد حسن مطر، ص۹۹-۸۷. عنوان مقاله فارسی: «جایگاه امامت در اسلام».

۵- أ. علي‌أكبر عالميان، نقد كديور في فهم الإمامة والولاية، ترجمة: السيدحسن الهاشمي، ص۱۰۳-۹۹. عنوان مقاله فارسی: «نقد سخنان محسن کدیور».

۶- د. سعيد أحمديان، إشکالیات البحث العلمي، جولة في أفکار كديور وإنتقاداته، ترجمة: السيد حسن مطر، ص۱۱۰-۱۰۶.

در مجله بازنشرشده دو اصلاح به شرح زیر صورت گرفته است:

الف. مقاله مونتاژی که به نام محسن کدیور درج شده بود حذف، و مقاله جدید «القراءة المنسيّة: إعادة قراءة نظريّة العلماء الأبرار (الفهم الأوّلي للإسلام الشيعي لأصل الإمامة)» با ترجمة حسن علی الهاشمی جایگزین شده است. مجله درپاورقی شماره ۱ به منبع مقاله فارسی و اینکه ترجمه عربی با اطلاع و اذن نویسنده صورت گرفته اشاره کرده است. (ص۵۶)

ب. عناوین نقدهای شماره ۲، ۴، ۵، و ۶ متناسب با عناوین فارسی نقدها تصحیح شده اند.

دوم. مجله نصوص معاصره در شماره اخیر خود با مشخصات« نصوص معاصرة: فصلية تعنى بالفكر الديني المعاصر، تصدر عن مركز البحوث المعاصرة في بيروت، السنة السادسة عشرة، العددان الواحد والثانی والستون، شتاء وربیع ۲۰۲۱م، ۱۴۴۲ه. ق. [زمستان ۱۳۹۹و بهار ۱۴۰۰]، رئیس التحریر: محمدعباس دهینی» در انتهای سرمقاله «المنهج الإقناعی فی نقد التراث الدینی» به قلم محمدعباس دهینی چنین نوشته است:

«اظهار تاسف و عذرخواهی و قدردانی:

در پایان این شماره هیئت تحریریه مجله نصوص معاصره از جمله شخص رئیس تحریر سابقش دکتر شیخ حیدر حب الله بابت اشتباه روی داده در ارائه مقاله نقدی پیرامون قول به عصمت امامان نوشته دکتر شیخ محسن کدیور که در شماره ۱۹ این مجله حاصل شد اظهار تاسف و عذرخواهی می‌کند. این اشتباه بنا بر درخواست نویسنده مقاله و با اجازه ایشان تصحیح شد و اکنون شماره‌ی تصحیح شده در سایت مجله (nosos.net) و در اپلکیشن (مجله نصوص معاصره) از طریق سایت (play.google.com) در دسترس خوانندگان گرامی قرار گرفته است. با تشکر و ارادت و احترام ویژه به شیخ عزیز کدیور، و خوانندگان گرامی.» (ص۱۰)

ضمن استقبال از اقدام حرفه ای مجله نصوص معاصرة از رئیس تحریر سابق د. شیخ حیدر حب الله و رئیس تحریر فعلی آن شیخ محمدعباس دهینی تشکر می کنم و موفقیت آنها و مجله محترم را از خدای بزرگ خواستارم. اینجانب نیز به سهم خود دو قدم برداشتم: یکی تعدیل نقد سابق در قالب ویرایش جدید، و دیگری انتشار این یادداشت تشکر.

۲۲ بهمن ۱۴۰۰