نقدهای کتاب

« حق الناس: اسلام و حقوق بشر »، انتشارات کویر، تهران، مهر ۱۳۸۷، چاپ دوم: آبان ۱۳۸۷، چاپ سوم: بهمن ۱۳۸۷، چاپ چهارم: شهریور ۱۳۸۸، چاپ پنجم: فروردین ۱۳۹۳، ۴۳۶ صفحه

جلد حق الناس، چاپ ۵

متن کامل ۲۴ نقد بر فصول مختلف کتاب حق الناس، ۵ نقد کتاب، و ۱۶ مطلب مرتبط با کتاب 

– [نقد] اسلام تاريخي، اسلام معنوي؛ ماهنامه بازتاب اندیشه (مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما)؛ شماره ۱۸؛ شهریور۱۳۸۰؛ ص ۲۹-۲۶.

– بهزاد حمیدیه؛ «اسلام معنوی» محصولی از روشنفکری دینی؛ دو قسمت؛ روزنامه رسالت؛ ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۳.

– بهزاد حمیدیه؛ اسلام تاریخی، اسلام معنوی: نقدی بر دیدگاههای کدیور؛ دو قسمت؛ روزنامه رسالت؛ ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۳.

 

– ناصر ایمانی، پایان یک آغاز، روزنامه رسالت، ۱۹ مهر ۱۳۸۲.

– ناصر ایمانی، دینی بنام عقل خود بنیاد، روزنامه رسالت، ۲۱ مهر ۱۳۸۲.

– [نقد] حقوق بشر و روشنفكري ديني؛ بازتاب اندیشه (مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما)؛ شماره ۴۳ ؛ آبان ۱۳۸۲، صفحه ۴۹-۳۸.

– محمدرضا باقرزاده؛ جهان شمولی حقوق بشر در اسلام؛ خرد نامه همشهری؛ ۱ بهمن ۱۳۸۲، ص۶-۵.

– مصطفی حسینی طباطبایی، اجتهاد در مقابل نص؛ ماهنامه آفتاب ؛ شماره ۳۱؛ آذر ۱۳۸۲، ص۱۲۷-۱۲۶.

– مصطفی حسینی طباطبائی؛ نوگرائی در اجتهاد؛ ماهنامه آفتاب ؛ شماره ۳۲؛ بهمن ۱۳۸۲.

– سید محمد علی مهدوی الحسینی؛ پشت به دین رو به سکولاریسم؛ ماهنامه آفتاب ؛ شماره ۳۳؛ اسفند ۱۳۸۲، ص ۱۳۸-۱۳۶؛ روزنامه رسالت ۱۷ و ۱۸ اسفند ۱۳۸۲، ص۵.

– دکتر عبد الله نصری؛ توهم اجتهاد مدرن:حقوق بشر از منظر روشنفکری دینی؛ فصلنامه سروش اندیشه؛ شماره ۸-۷؛ پائیز و زمستان ۱۳۸۲، ص۲۶۳-۲۳۸.

حقوق بشر در اسلام (نگاهی به نظرات محسن کدیور)؛ فصلنامه باران سوئد؛ زمستان ۱۳۸۴.

– احسان شجاعی، نظریه‌ی «نسخ معکوس»، پایگاه تحلیلی خبری دین پژوهی دین‌آن‌لاین، تهران، ۳۰ مرداد ۱۳۹۴.

– محسن کدیور، ایضاح نسخ عقلی، ۱۴ شهریور ۱۳۹۴.

 

  • نقد «پرسش و پاسخ حقوق بشر و روشنفکری دینی»:

– اکبر گنجی، همجنس‌گرائی: اقلیتی ناحق؟ و فاقد حقوق؟! رادیو زمانه، ۴، ۵، ۸ و ۹ تیر ۱۳۸۷.

 

– [سید محمد علی داعی نژاد](سردبیر)؛  حقوق بشر، لائیسیته و دین؛ بازتاب اندیشه در مطبوعات و اینترنت (مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما)، نگاه ویژه، شماره ۷۹، آبان ۱۳۸۵، صفحه ۱۶-۷.

 

– احمد شجاعی؛ آزادی توأم با مسئولیت ؛ ماهنامه آفتاب ؛ شماره ۲۹ ؛ مهر ۱۳۸۲، ص ۱۳۳-۱۲۸.

– سید حسین هاشمی، نقد آرای کدیور درباره ادله شرعی ارتداد؛ رواق اندیشه (مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما)، شماره ۲۲، مهر ۱۳۸۲، صفحه ۱۲۸-۱۱۰.

 

– محمد ایمانی، سرمقاله بدعت در بیعت، روزنامه کیهان، ۱۹ فروردین ۱۳۸۰.

 

– شادی صدر، عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو، روزنامه‌ی یاس نو، ۶ شهریور ۱۳۸۲.

– بهزاد حمیدیه ؛ مایکروفریزاسیون اجتهاد فقهی؛ روزنامه رسالت؛ ۲۹ شهریور ۱۳۸۲.
– بهزاد حمیدیه ؛ سه گانه بدیع اصول فقه کدیوری ؛ دو قسمت ؛ روزنامه رسالت ؛ ۲۶ و ۲۷ مهر ۱۳۸۲.
زن هیچ صفت فرودستی ندارد [نقد حقوق زنان در اسلام معاصر از منظری دیگر]؛ بازتاب اندیشه (مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما)؛ شماره ۴۵ ؛ دی ۱۳۸۲، صفحه ۴۹-۴۲.
– [نقد] نواندیشی دینی و حقوق زنان؛ بازتاب اندیشه(مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما با همکاری مؤسسه فرهنگی طه)؛ شماره ۴۷ ؛ اسفند ۱۳۸۲.*

 

– [نقد] حقوق زنان در آخرت، اینترنت، بازتاب اندیشه در مطبوعات و اینترنت(مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما)، شماره ۸۳، اسفند ۱۳۸۳، صفحه ۷۰-۵۷.*

 

  • نقد کتاب «حق‌الناس: اسلام و حقوق بشر»:

– روزبه کریمی، چرا مردم حق دارند؟ روزنامه‌ی کارگزاران، ۵ آبان ۱۳۸۷.

– رضا علیجانی، نگاه ارزان تاریخی، ویژه نامه‌ی روزنامه‌ی اعتماد، ۸ دی ۱۳۸۷.

– دکتر سیدعلی میرموسوی، مسأله را در جای دیگری باید حل کرد، گفتگو، روزنامه‌ی اعتماد، ۸ دی ۱۳۸۷.

– رضا رسولی، ماه خورشیدنما: یادداشتی بر کتاب «حق الناس» نوشته دکتر محسن کدیور، فصل‌نامه نشریه حقوق اساسی، شماره ۱۱، سال ششم ، تابستان ۱۳۸۸، ص ۴۹۰-۴۸۳.

– دانیال افتخاری، کدام حق؟ کدام ناس؟ نقدی بر کتاب حق‌الناس، آفتاب لارستان، ۲۱ دی ۱۳۹۲.

 

  • مطالب مرتبط:

– سید محمد علی ابطحی، سخنرانی حقوق بشر در منزل آقای عبدالله نوری، وب نوشت، ۸ اردبهشت ۱۳۸۶.

دقت در منابع خبری، سرمقاله آفتاب یزد، ۸ مهر ۱۳۸۶.

 

  • سرنوشت کتاب حق الناس:

چاپ پنجم کتاب حق الناس، فروردین ۱۳۹۳.

جمع‌آوری کتاب حق الناس در نخستین روز نمایشگاه کتاب تهران، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳.
ممانعت از تجدید چاپ کتابهای کدیور، ۳۱ تیر ۱۳۹۳.
نامه‌ی یک نویسنده‌ی ممنوع القلم به وزیر ارشاد، ۱ مرداد ۱۳۹۳.
سهم من از نمایشگاه کتاب تهران، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
گر نقد دیگری غیر از نقدهای فوق بر کتاب حق الناس سراغ دارید مشخصات نقد را ارسال کنید.

 

* متن پی دی‌اف این دو مقاله از پایگاه مجلات تخصصی نور (http://www.noormags.com/) اخذ شده است.