فهرست و متن کامل نقدهای کتاب حق‌الناس

نقدهای کتاب

« حق الناس: اسلام و حقوق بشر »، انتشارات کویر، تهران، مهر ۱۳۸۷، چاپ دوم: آبان ۱۳۸۷، چاپ سوم: بهمن ۱۳۸۷، چاپ چهارم: شهریور ۱۳۸۸، چاپ پنجم: فروردین ۱۳۹۳، ۴۳۶ صفحه

جلد حق الناس، چاپ ۵

متن کامل ۲۴ نقد بر فصول مختلف کتاب حق الناس، ۷ نقد کتاب، و ۱۷ مطلب مرتبط با کتاب 

– [نقد] گذار از اسلام تاريخي، اسلام معنوي؛ ماهنامه بازتاب اندیشه (مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما با همکاری مؤسسه فرهنگی طه)؛ شماره ۱۸؛ شهریور۱۳۸۰؛ ص ۲۹-۲۶.

– بهزاد حمیدیه؛ اسلام معنوی محصولی از روشنفکری دینی؛ دو قسمت؛ روزنامه رسالت؛ ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۳.

– بهزاد حمیدیه؛ اسلام معنوی – اسلام تاریخی: نقدی بر دیدگاههای کدیور؛ دو قسمت؛ روزنامه رسالت؛ ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۳.

 

– ناصر ایمانی، پایان یک آغاز، روزنامه رسالت، ۱۹ مهر ۱۳۸۲.

– ناصر ایمانی، دینی به نام عقل خود بنیاد نقاد، روزنامه رسالت، ۲۱ مهر ۱۳۸۲.

– [نقد] حقوق بشر و روشنفكري ديني؛ بازتاب اندیشه (مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما با همکاری مؤسسه فرهنگی طه)؛ شماره ۴۳ ؛ آبان ۱۳۸۲، صفحه ۴۹-۳۸.

– محمدرضا باقرزاده؛ جهان شمولی حقوق بشر در اسلام؛ خرد نامه همشهری؛ ۱ بهمن ۱۳۸۲، ص۶-۵.

– مصطفی حسینی طباطبایی، اجتهاد در مقابل نص؛ ماهنامه آفتاب ؛ شماره ۳۱؛ آذر ۱۳۸۲، ص۱۲۷-۱۲۶.

– مصطفی حسینی طباطبائی؛ نوگرائی در اجتهاد؛ ماهنامه آفتاب ؛ شماره ۳۲؛ بهمن ۱۳۸۲.

– سید محمد علی مهدوی الحسینی؛ پشت به دین رو به سکولاریسم؛ ماهنامه آفتاب ؛ شماره ۳۳؛ اسفند ۱۳۸۲، ص ۱۳۸-۱۳۶؛ روزنامه رسالت ۱۷ و ۱۸ اسفند ۱۳۸۲، ص۵.

– دکتر عبد الله نصری؛ توهم اجتهاد مدرن:حقوق بشر از منظر روشنفکری دینی؛ فصلنامه سروش اندیشه؛ شماره ۸-۷؛ پائیز و زمستان ۱۳۸۲، ص۲۶۳-۲۳۸.

– سهراب سرابی، نگاهي به نظرات محسن کديور، حقوق بشر و اسلام؛ باران، فصل نامۀ فرهنگ و ادبیات، شمارۀ ۱۰، زمستان ۱۳۸۴، سوئد، ص ۵۳-۴۹.

– احسان شجاعی، نظریه‌ی «نسخ معکوس»، پایگاه تحلیلی خبری دین پژوهی دین‌آن‌لاین، تهران، ۳۰ مرداد ۱۳۹۴.

– محسن کدیور، ایضاح نسخ عقلی، ۱۴ شهریور ۱۳۹۴.

 

  • نقد «پرسش و پاسخ حقوق بشر و روشنفکری دینی»:

– اکبر گنجی، همجنس‌گرائی: اقلیتی ناحق؟ و فاقد حقوق؟! رادیو زمانه، ۴، ۵، ۸ و ۹ تیر ۱۳۸۷.

 

– [سید محمد علی داعی نژاد](سردبیر)؛  حقوق بشر، لائیسیته و دین؛ بازتاب اندیشه در مطبوعات و اینترنت (مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما با همکاری مؤسسه فرهنگی طه)، نگاه ویژه، شماره ۷۹، آبان ۱۳۸۵، صفحه ۱۶-۷.

 

– احمد شجاعی؛ آزادی توأم با مسئولیت؛ ماهنامه آفتاب ؛ شماره ۲۹ ؛ مهر ۱۳۸۲، ص ۱۳۳-۱۲۸.

– سید حسین هاشمی، نقد آرای کدیور درباره ادله شرعی ارتداد؛ رواق اندیشه (مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما)، شماره ۲۲، مهر ۱۳۸۲، صفحه ۱۲۸-۱۱۰.

 

– محمد ایمانی،بدعت در بیعت، سرمقاله روزنامه کیهان، ۱۹ فروردین ۱۳۸۰.

 

– شادی صدر، عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو، روزنامه‌ی یاس نو، ۶ شهریور ۱۳۸۲.

– بهزاد حمیدیه ؛ مایکروفریزاسیون اجتهاد فقهی، روزنامه رسالت؛ ۲۹ شهریور ۱۳۸۲.
– بهزاد حمیدیه ؛ سه گانه بدیع اصول فقه کدیوری؛ دو قسمت ؛ روزنامه رسالت ؛ ۲۶ و ۲۷ مهر ۱۳۸۲.
زن هیچ صفت فرودستی ندارد [نقد حقوق زنان در اسلام معاصر از منظری دیگر]؛ بازتاب اندیشه (مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما)؛ شماره ۴۵ ؛ دی ۱۳۸۲، صفحه ۴۹-۴۲.
– [نقد] نواندیشی دینی و حقوق زنان؛ بازتاب اندیشه(مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما با همکاری مؤسسه فرهنگی طه)؛ شماره ۴۷ ؛ اسفند ۱۳۸۲.*

 

– [نقد] حقوق زنان در آخرت، اینترنت، بازتاب اندیشه در مطبوعات و اینترنت(مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما)، شماره ۸۳، اسفند ۱۳۸۳، صفحه ۷۰-۵۷.*

 

  • نقد کتاب «حق‌الناس: اسلام و حقوق بشر»:

– روزبه کریمی، چرا مردم حق دارند؟ روزنامه‌ی کارگزاران، ۵ آبان ۱۳۸۷.

– رضا علیجانی، نگاه لرزان تاریخی، ویژه نامه‌ی روزنامه‌ی اعتماد، ۸ دی ۱۳۸۷.

– سیدعلی میرموسوی، راه سوم در گفتگو با حامد زارع: مسأله را در جای دیگری باید حل کرد، ویژه نامه روزنامه‌ی اعتماد، ۸ دی ۱۳۸۷.

– رضا رسولی، ماه خورشیدنما: یادداشتی بر کتاب «حق الناس» نوشته دکتر محسن کدیور، دو فصل‌نامه نشریه حقوق اساسی، شماره ۱۱، سال ششم ، تابستان ۱۳۸۸، ص ۴۹۰-۴۸۳.

– دانیال افتخاری، کدام حق؟ کدام ناس؟ نقدی بر کتاب حق‌الناس، آفتاب لارستان، ۲۱ دی ۱۳۹۲.

– سارا رضائیه، عدالت و حق آدمی در اسلام معنوی: نگاهی به کتاب حق الناس اثر محسن کدیور، فصلنامه نقد دینی، سال دوم، شماره ۶، تابستان ۱۴۰۰، ص ۱۲۲۱۱۴. 

 

– متن سخنرانی که ایراد نشد: «بازشناسی حق عقل، شرط لازم سازگاری دین و حقوق بشر»، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶.

– محمد رضا باقرزاده؛ پروتستانتیسم نقابدار؛ چهار قسمت، روزنامه رسالت، ۲۱-۱۹ و ۲۳ تیر ۱۳۸۶، صفحات ۲.

اعتراض جامعه مدرسین به مقاله کدیور، اعتماد ملی، ۳۱ شهریور ۱۳۸۶ و توضیحات سایت جهان نیوز، ۳۱ شهریور ۱۳۸۶.

پاسخ کدیور به سایت جهان نیوز، ۳۱ شهریور ۱۳۸۶.- پاسخ کدیور به اعتراض جامعه مدرسین قم، اعتماد ملی، ۱ مهر ۱۳۸۶.

دقت در منابع خبری، سرمقاله آفتاب یزد، ۸ مهر ۱۳۸۶.

نامه کدیور به نایب رئیس جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، ۱۲ مهر ۱۳۸۶، و دیگر حواشی.

سومین یورش ارباب تزویر: قصه‌ی پرغصه‌ی یک چکیده مقاله، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹.

 

  • سهام الدین بورقانی، از حق الناس تا حقوق بشر، مصاحبه با نویسنده به مناسبت انتشار چاپ سوم کتاب، روزنامه‌ی اعتماد، ۱۹ بهمن ۱۳۸۷.

 

  • سرنوشت کتاب حق الناس:

چاپ پنجم کتاب حق الناس، فروردین ۱۳۹۳.

جمع‌آوری کتاب حق الناس در نخستین روز نمایشگاه کتاب تهران، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳.
ممانعت از تجدید چاپ کتابهای کدیور، ۳۱ تیر ۱۳۹۳.
نامه‌ی یک نویسنده‌ی ممنوع القلم به وزیر ارشاد، ۱ مرداد ۱۳۹۳.
سهم من از نمایشگاه کتاب تهران، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

 

  • ترجمه انگلیسی کتاب حق الناس

انتشار ویرایش دوم کتاب حق الناس به زبان انگلیسی (۱۴۰۰/۱/۱۶)

(۲۰۲۰/۰۵/۰۸) Human Rights and Reformist Islam

Mohsen Kadivar, Human Rights and Reformist Islam, Nikky Akhavan (tr.), Series in Translation: Modern Muslim Thinkers, Edinburgh University Press in association with Aga Khan University Institute for the Study of Muslim Civilizations, UK, 2021

  • ویرایش دوم کتاب:محسن کدیور، حقّ‌النّاس: اسلام نواندیش و حقوق بشر، ویرایش دوم،إسن آلمان: نشر اندیشه‌های نو، دی ۱۴۰۱، ۵۳۲ صفحه.
  • نقد و بررسی ویرایش دوم:

– دکتر حسن فرشتیان، نقد و بررسی کتاب «حقّ‌النّاس: اسلام نواندیش و حقوق بشر» اثر محسن کدیور، فصل‌نامه نقد دینی، شماره ۱۱، ۲۷ فروردین ۱۴۰۳.

  • مطلب مرتبط:

– سید محمد علی ابطحی، سخنرانی حقوق بشر در منزل آقای عبدالله نوری، وب نوشت، ۸ اردبهشت ۱۳۸۶.

اگر نقد دیگری غیر از نقدهای فوق بر کتاب حق الناس سراغ دارید لطفا مشخصات نقد را ارسال کنید.

 

* متن پی دی‌اف این دو مقاله از پایگاه مجلات تخصصی نور (http://www.noormags.com/) اخذ شده است.