آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۷

آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۷

تحقیقی درباره اندیشه سیاسی صاحب المیزان

پس از تحقیق درباره عبارت تاریخی «اولین شهید این انقلاب اسلام بود» و بررسی اسناد مختلف آن و نیز جوانب گوناگون مناسبات طباطبایی-خمینی، اکنون نوبت به نسبت عبارت مذکور با اندیشه سیاسی آقای طباطبایی موجود در آثار مکتوب ایشان می رسد، بحثی که چندین بار وعده طرح آن‌را داده بودم. به‌خصوص که استاد جعفر سبحانی تبریزی در پاسخ به این سؤال رسمی که «برخی می‌کوشند تا علامه طباطبایی را در زمره مخالفان ولایت فقیه و حرکت امام خمینی معرفی نمایند. حضرتعالی که از نزدیک با امام و علامه آشنا هستید این شبهات را چگونه تحلیل می‌کنید؟» گفته است:

«چنین نگاهی به علامه ناشی از کم اطلاعی است. بنده چنین چیزی را از ایشان حس نکردم. آقای طباطبایی در تفسیر المیزان در آخر سوره آل عمران به صورت مفصل درباره حکومت اسلامی بحث کرده‌اند. چنین شخصی چطور می‌تواند مخالف امام باشد؟ اتفاقاً وقتی مقاله فارسی مرحوم طباطبایی درباره حکومت اسلامی در کتاب مرجعیت و روحانیت منتشر شد، ساواک آمد منزل ایشان و توضیحاتی خواست، ساواک از آن مقاله ناراحت شده بود…. اما روی هم رفته مخالف امام نبود».

آقای طباطبایی در آثار خود حداقل در سه جا در این زمینه بحث کرده است: تفسیر المیزان در انتهای سوره آل عمران با عنوان «کلام فی المرابطة فی المجتمع الاسلامی» (ترجمه فارسی محمدجواد حجتی کرمانی با تقریظ مولف با عنوان «روابط اجتماعی در اسلام»)، تفسیر المیزان ذیل آیات اولی الامر ۵۹ و ۸۳ سوره نساء، و مقاله «ولایت و زعامت» در کتاب «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت». جلد چهارم و پنجم تفسیر المیزان اواسط دهه سی و کتاب مذکور در دی ۱۳۴۱ منتشر شده اند.

آیا باور به حکومت اسلامی معادل اعتقاد به ولایت فقیه و دلیل هم‌نظری با آقای خمینی است؟

آیا آقای طباطبایی در هیجیک از آثار خود از جمله سه اثر فوق از حکومت اسلامی به معنای ولایت فقیه دفاع کرده است؟

تفسیر المیزان مدافع ولایت سیاسی فقیه است یا منکر آن؟

اندیشه سیاسی آقای طباطبایی به شهادت آثار مکتوبش چه بوده است؟

دیدگاه ایشان درباره ولایت فقیه چه تناسبی با آراء اساتیدش شیخ محمدحسین غروی اصفهانی و میرزا محمدحسین نائینی داشته است؟

ادعای بی‌سابقه اینکه ساواک از انتشار مقاله «ولایت و زعامت» ناراحت شده بود و به منزل آقای طباطبایی آمده از وی توضیح خواسته است مبتنی بر کدام مدرک است؟ و چرا مستند آن تا کنون در هیچیک از اسناد ساواک منتشر نشده است؟!

آیا ادعای عدم احساس مخالفت آقای طباطبایی با آقای خمینی و هم‌نظری آنها درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه ناشی از اطلاع است؟!

اندیشه سیاسی مکتوب آقای طباطبایی چه تناسبی با عبارت تاریخی «اولین شهید این انقلاب اسلام بود» دارد؟

در این جلسه به پرسش‌هایی از این دست پاسخ مستند داده می شود.

سخنرانی زنده همراه با پرسش و پاسخ

یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱، ۱۹ ژوئن ۲۰۲۲

ساعت ۲۱ به وقت ایران و ۱۲:۳۰ به وقت شرق آمریکا

به مدت دو ساعت و نیم

این جلسه از کانال Youtube کدیور به‌ صورت زنده پخش خواهد شد.

لینک شرکت در جلسه

https://www.youtube.com/channel/UCiX1ltrZNuMWKjfWyO3nZ6g