آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۱۰

آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۱۰

مقایسه اندیشه سیاسی طباطبایی و بازرگان -۲

ضمن تسلیت سالگرد شهادت امام جعفر صادق (ع)، در این گفتار قرار است به پرسشهای زیر پاسخ داده شود:

نظر روشنفکران مذهبی معاصر آقای طباطبایی (از قبیل مهندس مهدی بازرگان) درباره نسبت دین و سیاست چه بوده است و چه شباهتها و تفاوتهایی با دیدگاه سیاسی آقای طباطبایی داشته است؟ مهندس بازرگان قبل از انقلاب از چه رابطه ای بین اسلام و سیاست دفاع کرده است؟ این تلقی به عنوان دیدگاه روشنفکر دینی آن دوران چه نسبتی با تلقی آقای طباطبایی از اسلام اجتماعی، حکومت اسلامی و نسبت بین اسلام و سیاست دارد؟ به عبارت دیگر دیدگاه سیاسی متفکران مسلمان ایرانی مستقل از آقای خمینی در دهه چهل و پنجاه چه بوده است؟ اندیشه سیاسی بازرگان بعد از انقلاب و لمس تجربه جمهوری اسلامی چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است؟ مهدی بازرگان (۱۳۷۳-۱۲۸۶) یکی از مهمترین روشنفکر مذهبی ایران قبل و بعد از انقلاب بوده است. این گفتارسه بخش به شرح زیر دارد:

یک. نسبت دین و سیاست در اندیشه بازرگان قبل از انقلاب

مقاله «مرز بین دین و سیاست» (شهریور ۱۳۴۱)، مقاله «انتظارات مردم از مراجع» (دی ۱۳۴۱)، و خصوصا کتاب «بعثت و ایدئولوژی» (آذر ۱۳۴۳) مهمترین آثار بازرگان در این بخش مورد تحلیل انتقادی قرار می گیرد.     

دو. سیر تحول اندیشه سیاسی بازرگان بعد از تجربه جمهوری اسلامی

سخنرانی مهم «ناگفته های بعثت» (فروردین ۱۳۶۴)، کتاب «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه» (فروردین ۱۳۶۷)، سخنرانی «مسلمین و حکومت اسلامی» (۱۳۶۹)، و کتاب بسیار مهم «آخرت و خدا هدف رسالت انبیاء» (بهمن ۱۳۷۱) آثاری است که در این مقطع مورد تحلیل انتقادی قرار می گیرد.

سه. مقایسه اندیشه سیاسی طباطبایی و بازرگان

دو بحث بازرگان متقدم و متأخر (و دو نظر درباره این تقسیم)، و مقایسه اندیشه سیاسی طباطبایی و بازرگان در این بخش ارائه می شود. اهم شباهتهای آقای طباطبایی و مهندس بازرگان متقدم، اهم تفاوتهای نظری و عملی این دو شخصیت، و مقایسه آقای طباطبایی و مهندس بازرگان متأخر از حیث دین شناسی و اندیشه سیاسی سه قسمت بحث اخیر است.

سخنرانی زنده همراه با پرسش و پاسخ

سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۶ می ۲۰۲۳

ساعت ۲۱ به وقت ایران و ۱۳:۳۰ به وقت شرق آمریکا

به مدت دو ساعت و نیم

این جلسه در کانال Youtube کدیور به‌ صورت زنده برگزار و به طور همزمان از کانال اینستاگرامی  @Mohsen.kadivar.official به صورت زنده Live Instagram  (به قید انشاءالله!) پخش خواهد شد.

لینک شرکت در جلسه

https://www.youtube.com/channel/UCiX1ltrZNuMWKjfWyO3nZ6g