تأثیر اخلاق نیکو ماخوس ارسطو در آراء اخلاقی فارابی

 

دریافت فایل صوتی

[podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2007/12/Farabi-1-9.mp3[/podcast]

• اکتساب ملکه اخلاق جمیله

• تأثیر سیاست در عادات اخلاقی

• معیار سنجش افعال

• نظریه اعتدال اخلاقی

• شناهت افراط، تفریط و اعتدال اخلاقی