روزنامه نگارانِ رسانه هاي توقيف شده

گروه سياسي؛ گروهي از روزنامه نگاران روزنامه هاي توقيف شده عصر پنجشنبه گذشته با محسن کديور رئيس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ديدار و درباره مشکلات روزنامه نگاري ايران به گفت وگو پرداختند.

محسن کديور در اين جلسه با اظهار تاسف از توقيف روزنامه ها از روزنامه نگاران خواست انتظارات خود را بر واقعيت ها تطبيق دهند. رئيس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات گفت؛ «واقعيت اين است که شرايط جامعه امروز ايران از نظر اقتصادي، فرهنگي و سياسي براي دموکراسي مهيا نيست و وقتي اين شرايط مهيا نيست چرا بايد انتظار بيخود داشته باشيم.»

کديور در ادامه گفت؛ در همه جاي دنيا دولت ها به ملت ها نيازمند هستند اما در کشور ما پول نفت در اختيار دولت است و همين دولت ها را از ملت ها بي نياز مي کند. دکتر کديور در ادامه اين ديدار يکي ديگر از شرايط مهيا نبودن تحقق دموکراسي در ايران را شاخص هاي فرهنگي بيان کرد و گفت؛ «برابر آنچه يونسکو اعلام کرده است، شاخص هاي توسعه يافتگي فرهنگي در تمام جهان چند موضوع؛ نخست تيراژ کتاب است. متوسط تيراژ کتاب در ايران با جمعيت ۳۰ ميليون نفر سه هزار نسخه بود، اما حالا که جمعيت دو برابر شده است تيراژ کتاب ها به يک هزار نسخه رسيده است.»

کديور با بيان اينکه يکي ديگر از شاخص ها تيراژ روزنامه ها است، گفت؛ «مجموع تيراژ روزنامه هاي غيردولتي ايران چند نسخه است؟ تيراژ روزنامه ها، آمار روزنامه خوان هاي ما را مي رساند. با نزديک به پنج درصد روزنامه خوان آيا مي توان ادعا کرد که جامعه ايران پذيراي دموکراسي است؟ ديگر شاخص هاي توسعه فرهنگي ميزان صندلي هاي تئاتر، سينما، تعداد کنسرت هاي برگزارشده و تعداد دانشگاه ها است.»

کديور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به بازنشسته کردن تعدادي ديگر از استادان دانشگاه هاي تهران نسبت به يکسان سازي فکري در دانشگاه ها توسط يک جريان هشدار داد.

محسن کديور رئيس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در بخش ديگري از سخنان خود از خبرنگاران خواست براي پيشگيري از مشکلات معيشتي ناشي از توقيف مطبوعات همواره يک شغل ديگر را براي خود انتخاب کنند. کديور افزود؛ «وقتي زيرساخت هاي اقتصادي قوي باشد، فعاليت ديگر سخت نيست.» وي با بيان اينکه با همه مشکلات نااميد نيستم، گفت؛ «تنها راه اين است که سطح انتظارات خود را با واقعيت هاي جامعه نزديک کنيم.» در اين ديدار روزنامه نگاران روزنامه هاي توقيف شده نقطه نظرات خود را با رئيس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در ميان گذاشتند.