اعتراض به سرکوب و فشار به دانشگاه

به نام خدا

آذر ماه همواره يادآور مبارزات دلاورانه دانشجويان آزاديخواه ايران عليه خودكامگي، انحصارگري، زورگويي و فساد دولتي وتلاش براي تحقق برابري و آزادي و اعتلاي ميهن بوده و هست.

درحالي به نکوداشت دانشگاه به عنوان جايگاه فرهيختگان، دانشمندان و انديشمندان و سراي اميد ايرانيان مي پردازيم ، كه اين نهاد با استقرار اقتدارگرايان و نظاميان در نهاد دولت، با حجم گسترده‌اي از مضايق و فشارها روبروست. افت كيفي مديريت و هيئت علمي دانشگاهها ، احضار، اخراج و تعليق بسياري از دانشجويان فعال و آگاه دانشگاهها، تعطيل يا محدود كردن فعاليت ‌نهادهاي مستقل دانشجويي، توقيف نشريه هاي مستقل دانشجويي و پاكسازي و بازنشستگي اجباري استادان شايسته و پاكسازي هاي گسترده که همگي، پويايي و كيفيت آموزشي دانشگاه ها را به شدت كاهش داده است. موج گسترده محكوميت ها توسط كميته‌هاي انضباطي، بازفعال‌سازي هسته‌هاي گزينش استاد و دانشجو، حضور چهره‌هاي غير دانشگاهي و بي كفايت در مديريت برخي از دانشگاهها و جلوگيري از انتخاب رييسان دانشگاهها توسط اعضاي هيئت هاي علمي، بکلي استقلال دانشگاه‌ها را از بين برده و اصل استقلال نهاد دانش از دولت را مخدوش كرده است.

تعليق انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان، كه از ديرپاترين سازمان‌هاي دانشجويي هستند، جلوگيري از ادامه تحصيل فعالان دانشجويي، ناتواني مديريتي مسئولان دانشگاهها، زنداني شدن، كشته شدن و درگذشت چند دانشجو در ماه گذشته و عدم پاسخگويي مسئولان وزارت علوم و دولت، جملگي نشانگر شرايط ناگوار دانشگاههاي کشور است.

ما فعالان سياسي، فرهنگي و دانشجويي امضاكننده اين بيانيه، ضمن ابراز نگراني شديد نسبت به رويدادهاي پيش آمده و پيامدهاي آنها براي كشور، به دست اندركاران اين اوضاع وخيم هشدار مي دهيم:

الف) دانشگاه در ايران همواره سرچشمه اثر و تحول بوده و جنبش هاي دانشجويي هميشه در برابر مطامع حكومتهاي استبدادي ايستاده و در راه استقلال و شرف و آزادي ايران گام نهاده است. محدوديت‌ها و هزينه‌هاي تحميل شده به دانشگاه هرگز سبب خاموش شدن چراغ پُرفروغش نشده و نخواهد شد. تجربه هاي تاريخي آذر ۳۲، بهمن ۴۰، آبان ۵۷ ، تير ۷۸ و انقلاب فرهنگي، بخوبي نشان داده كه نه‌ تنها سركوب و خشونت تا كنون نتوانسته به خاموشي جامعه دانشگاهي بيانجامد، بلكه هميشه ‌روسياهي براي استبدادگران به همراه داشته و بر دامنه نفوذ و تأثير دانشگاه در جامعه افزوده است.

ب) حق تحصيل و برخورداري از شرايط مناسب براي ادامه تحصيل همه شهروندان، همانگونه كه در اصل ۳۰ قانون اساسي تصريح شده، از بنيادي ‌ترين وظايف دولت‌ها است. ولي دولت نهم كه برخلاف دستور قانون اساسي، تاکيدات فراوان ديني و ميثاق ‌هاي جهاني، مانع تحصيل آزاد همه شهروندان شده و تحصيل دانش را به امتيازي در تصاحب قدرت تبديل كرده است.

فشارها و دخالتهاي ايدئولوژيك و تبعيض‌هاي اعمال شده از سوي دولت، افزون بر غير قانوني بودن، غير اخلاقي، غير ديني، غير مدني و محكوم است، امكان شكوفا شدن استعدادها و باروري دانشگاه را سلب مي كند و در شرايطي كه كشور بيش از پيش نيازمند برخورداري از نيروي انساني توانمند است، آينده كشور را با ترديدها و ابهامات فراواني روبرو ساخته، آسيبهاي جبران ناپذيري بر خانواده علمي كشور تحميل خواهد كرد. چنين اقداماتي قطعا در تاريخ كشور و به عنوان لكه‌هاي سياه دركارنامه دولت نهم در جمهوري اسلامي ثبت خواهد شد.

پ) دولت نهم با تغيير ريشه‌اي كادرهاي علمي دانشگاه‌ها، بازنشسته كردن اجباري استادان برجسته، و جلوگيري از استخدام نيروهاي جوان و خوش فكري كه در سالهاي اخير در دانشگاههاي كشور خدمت كرده‌اند، گماشتن برخي از چهره‌هاي غيردانشگاهي به رياست دانشگاهها، ناتواني وزير علوم در تأمين نيازهاي و شرايط مطلوب دانش‌ورزي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، عدم پاسخگويي، توسل به دروغ و فرافکني در حوزه مديريت ها و اعمال فشار بر گروههاي علمي و پژوهشي و آموزشي و نهادهاي مستقل و فعال علمي و دانشجويي و نشريات دانشگاهي و دانشجويي، ايجاد نهادهاي وابسته و تعطيل نهادهاي مستقل، حيثيت علمي دانشگاه در ايران را نشانه گرفته است. دهها دانشجوي به اصطلاح ستاره‌دار، با وجود احراز رتبه علمي، از ادامه تحصيل باز مانده‌اند ولي وزير علوم اين امر را انكار مي كند! رييس دولت خود را استاد دانشگاه و مدافع حقوق دانشگاه مي‌خواند، ولي صدها استاد با تجربه و توانمند به اجبار بازنشسته يا بركنار مي شوند! و برخي از دانشجويان از امکان ادامه تحصيل محروم و مابقي را از وجود اين اساتيد محروم مي دارند. دولت از يک سو همه را به تحمل فشارهاي ناشي از دست آوري به دانش هاي جديد اتمي فرا مي خواند و از ديگر سو دانشگاه را از امکان ادامه بهره مندي از دانش هاي موجود محروم مي دارد، براستي پريشان گويي دولت نهم در تمامي عرصه‌ها و دروغ تا كي؟

اعتراضات دانشجويان به رييس جمهور در دانشگاه اميرکبير و به وزير كشور در دانشگاه شيراز، و پاسخهايي كه به اين اعتراضات داده شد، براي هر سياستمدار متفکري نشانگر هشداري جدي در واکنش به وعده‌هاي وفا نشده است. اما، رفتار سرکوبگرانه و گفتار توهين آميز دولتيان حكايت از هوشمندي و دورانديشي چنداني نيست.

ما امضاكنندگان اين بيانيه، ضمن ابراز نگراني از پيامدهاي رفتار دولت براي آينده كشور و سلب روحيه اميد به آينده و نشاط در ميان جوانان، در اعتراض به رفتارهاي غيرديني، غيراخلاقي، غيرقانوني و غيرمدني دولت نهم در دانشگاهها،‌ خواستار توقف و اصلاح اين رفتارها و تلاش همه دلسوزان كشور در اين زمينه هستيم. ما به دولت نهم هشدار مي‌دهيم كه با سطحي نگري و خودبزرگ بيني موجبات وارد شدن زيان بيشتر به كشور و بدنامي بيش از پيش خود را فراهم نسازد و با آزاد كردن همه دانشجويان زنداني و رفع فشارها و فضاي امنيتي ايجاد شده در محيطهاي آموزشي، به جبران خسارتها و ويرانگريهاي گذشته در دانشگاه بپردازد.

سوم دي ماه يکهزار و سيصد و هشتاد پنج

ميترا آبتين، مصطفي آجوداني، زهره آغاجري، هاشم آغاجري، فاطمه آرام نژاد ، محمد آزادي، محمد آشور، حميد آصفي،

مسعود آقايي، سامر آقايي، ساسان آقايي، فرزانه آقايي پور، ناصر آملي، رضا آل محمد، محسن ابراهيمي ، هادي احتظاظي،

حميد احراري، رضا احمدي، نعمت احمدي، بختيار احمدي، بابک احمدي ، امين احمديان، قاسم اخلاقي، مصطفي اخلاقي،

احمد آدينه‌وند، مه لقا اردلان، خالد ارداني ، بامداد ارفع زاده، احمد آرمان فرد، محمد اسدي، حسين اعرابي، فرهاد اعرابي،

بهاءالدين ادب ، بهروز اسد نژاد، حسن اسدي زيدآبادي، محسن اسدالهي، نادر اسدالهي، مهدي اسماعيلي، ناصر اشجاري، اكرم اقبالي، مرتضي اصلاحچي، اميرهوشنگ افتخاري راد، بانو فرشيد افشار، علي اصغر افشارکهن، عليرضا افشاري، حسن افتخار اردبيلي ،حسين اكبري، عليرضا اكبرزادگان، علي اكرمي، احمد الهي نيا، عبدالمجيد الهامي، حبيب الله اميري، مهدي اميني زاده، يونس اورنگ، حسين انصاري راد، مصطفي ايزدي، حامد ايران شاهي، الناز انصاري، سيف الله اكبري، ستار اميني، علي اميني، سيامک اميني، باس اميرانتظام، شهلا انتصاري، محمود ايماني، حسن ايزدي، احمد بابايي، محمد نويد بازرگان، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلي بازرگان،مختار باطوطي، ايرج باقر زاده، روح الله باقر آبادي، صفر علي باقري، ايران باقري، داود هرميداس باوند، پروين بختيار نژاد، مرتضي بديعي، سيد محمدرضا برقعي، اديب برومند، جهانشاه برومند، رحمت الله برهاني، محمد بسته نگار، علي بني رضي،منوچهر بصير، مجيد بك نظري، محمد حسين بني اسدي، احمد علي بني حسن، تيرداد بنكدار، محمد بهفروزي، عماد بهاور، احمد بهنيا ، فرهاد بهبهاني، سيمين بهبهاني، محمد بهزادي، حسين به آور، منصور به کيش، جواد بهشتي، مجتبي بيات، فرامرز بياني، حميد بي آزار، علي بيكس، صديقه بيگلري، زهرا بيگلري، صفا بيطرف، مسعود پدرام، هژير پلاس چي ، سلمان پناهي، يوسف پژوم، مجيد پورقاسمي،سين پور رضا، سعيد پوررضا، رضا پويان، محمود پيش بين، حبيب الله پيمان، مجيد پيمان، عباس پوراظهري، سپيده پور آقايي،نورالدين پزشکي، فرهنگ پورمنصوري، ندا پورمنصوري، شهرام پورمنصوري، عباس تاج الديني، علي تاجرنيا، سيد مصطفي تاج زاده، رضا تاجيک، رضا تهراني، غلامعباس توسلي، محمد توسلي، مصطفي تنها، مسعود توانگر، مجيد تولايي، جلال توكليان، عليرضا ثقفي، مجيد جابري، حميدرضا جلائي پور، جلال جلالي زاده، اسماعيل جعفرزاده، رضا جعفري، عليرضا جباري، رضا جعفرزاده، افشين جعفرزاده، فريده جمشيدي، ايرج جمشيدي ، نصرالله جمشيدي، علي جمالي، مجتبي جهاني، روح الله جيره بندي، مجيد حاجي بابايي، پروانه حاجيلو، عيسي خان حاتمي، اسماعيل حاج قاسمعلي، علي حاج قاسمعلي، حبيب حاج حيدري، جعفر حاکم زاده ،سعيد حبيبي، مهدي حبيبي، نزهت حافظي سمناني، مژده حبيبي، طه حجازي، حميد حديثي، علي حديثي، آيدين حسنلو، بهزاد حق پناه ، فاطمه حقيقت جو ، علي حكمت ، ابوالفضل حكيمي ، محسن حکيمي ، حميد حسامي ، محمد رضا حمسي ، حسين حسن پور ،محمد حيدري، پروين جلائي ،پژمان خرسند ، محمدعلي خزائي ، منوچهر خليل زاده مقدم ،ابراهيم خوش سيرت ،رضا خجسته رحيمي ،بهناز خسروي، عبدالله خنجي ، خليل خليلي پور، امير خرم ، ناهيد خيرآبي، محسن چناني، اقدس چرونده ، سيد محمد علي دادخواه ، محمد دادفر ، رسول دادمهر ، محمود دردكشان ، سعيد درودي ، فريبا داودي مهاجر ، پروين دخت دفتري ، محمود دل آسايي ، حسن دهنوي ، بنام دارائي زاده، مصيب دواني ، ابراهيم دينوي ، مزدك دانشور، رضا دهقان، علي ديني، ديبامهر ، خشايار ديهمي ، پرويز دبيري ، جمال درودي ،علي اشرف درويشيان، ،شهناز درويشيان ،بهرام دستگير ،ترانه راد ،پروانه راد ،فتح الله رباني ، رضا رئيس طوسي ،محمد رضوانيان ، فريبرز رئيس دانا، محمد جواد رجائيان ، عليرضا رجايي ، مهدي رجائي، تقي رحماني ،آرش رحماني ،ابوالفضل رحيمي محلاتي ، نجف رحيمي، غلامرضا رحيم حيدر ،علي رستمي ، محمدصادق رسولي ، حسين راضي ، عبدالعلي رضائي ، احد رضائي ، بهمن رضا خاني ، حسين رفيعي ، محمد رضايي ، جواد رحيم پور، جعفر رسولي، علي رشيدي ،اشکان رضوي ،مهدي رهنما ،حسين رياحي ،اصغر ريسمانچيان ،پرويز ريسمانچيان ،نفيسه زارع كهن ، پرويز زندي نيا ، ناصر زرافشان ، هما زرافشان ، منوچهر زرکشوري ،کورش زعيم ،مرتضي زندي ،محمود زنديان ،بهرام بهراميان، محمدرضا زهدي ، احمد زيد آبادي ، محمد ابراهيم زماني، سيد مجتبي سادات ،احمد ساعي ، حاج محمد ساعي ، ژاله سالاري ،محمود سامي ،نسرين ستوده ،شاهين سپنتا ¬،عزت الله سحابي ، فريدون سحابي ، هاله سحابي، عيسي سحرخيز ،، هاشم سجادي ، محمد سرچمي ، بيوك سعيدي ، سيدرضا سيدزاده ، عبدالفتاح سلطاني ،محمد سيف زاده، هاله سينكي، علي سياسي راد، محمد علي سيد نژاد ، ،خسرو سعيدي ،مسعود سفري ، حسين سکاکي ،فرزاد سلطاني ، فاطمه سلطان زاده ،فرشاد سلطاني ،منوچهر سماک ،حاج عليقلي سوزني ،خسرو سيف ، اسد شقاقي ، حاج محمد شانه چي ،محمود شاددل بصير ، ابراهيم شاكري ، لاله شاكري ،علي شاملو ، محمد شانه چي ، حسين شاه حسيني ، علي شاه زيدي ،علي شجاع ،احمد شجاعي حمزه ،منوچهر شجاعيان ،عباسقلي شهسواري ،يوسفعلي شهسواري ،احمد شه ناصري ،حسن شهيدي ، محمد شريف ، مريم شباني ، محمد شانه چي ، مقداد شريعتي ، حجت الله شريفي ، بهرنگ شهوق ، شايا شهوق ، ماشاء الله شمس الواعظين ، عالم تاج شميراني ، صابر شيخ لو ، الله وردي شمبوري ،کاوه شيرمحمدي ، گوهر شميراني ،فاطمه شکاري ، هدي صابر ، فيروزه صابر ، محمد صاحب محمدي ، محمود صارمي ، ،اسماعيل صادقي ، ابوالقاسم صالحي ، مصطفي صالحي ، هاشم صباغيان، احمد صدر حاج سيد جوادي ، مهدي صراف ، حميدرضا صمدي ،كيوان صميمي، سميرا صدري ، عباسعلي صحافيان ،مسعود صفاريان ، ابراهيم صفايي ،اکبر صفويه ، ناهيد صفايي ، فضل الله صلواتي ،جليل ضرابي ، مجيد ضيائي ،اعظم طالقاني ، حسام طالقاني ، طاهره طالقاني ، محمد طاهري،، سجاد طبسي، رئوف طاهري ، بهزاد طاهري، سيامك طاهري ،بهروز طاهري ، طوس طهماسبي ،رضا ظفري ، كيان ظهرابي ، هما عابدي ، آرزو عابديني ، تقي عباسي ،مهدي عرب شاهي ، ،يداله عرفان طلب ،جواد علايي ، باقر علايي ، رضا عليجاني ، حسن عرب زاده ، حسين عزت زاده ،يوسف عزيزي بني طرف ،روئين عطوفت ، علي علوي ، عليرضا علوي تبار ، محمد جعفر عمادي ، محمود عمراني، محمد علي عمويي،، محمدرضا عسگري نژاد ، علي اصغر غروي ، عليرضا غروي ، ماجد غروي ، مسيح غروي ، مسعود غفاري ، سعيد غفارزاده ، مهدي غني ، موسي غني نژاد، اکبر غضنفري ،شاهرخ غضنفري ،رامين غنچه اي ،عباسعلي فاتح ، ناصر فخر سلطاني ، غفار فرزدي ، مرتضي فلاح ،، ارسلان فلاح ، مجتبي فتحي ،نادر فتورچي ،محمد حسين فتاحي، مهدي فخرزاده، علي فائض پور، محمد فياض‌بخش ،ناصر فربد ،خليل فردوسي ،محسن فرشاد ،اصغر فني پور ،محمود فيض پور ،بهرام فياضي ،عباس قائم الصباحي ، ماهرو قشقايي ، رحمانقلي قلي زاده ، نظام الدين قهاري ، غلامحسين قيصري، روشنك قياسيان، مصطفي قاسمي ،باقر قديري اصلي ،علي قديري ،سيد حسن قوام شهيدي ،ناصر قوامي ،اسدالله كارشناس ، رحمان كارگشا، بهزاد كاظمي ، مرتضي كاظميان ، ،يوسف کبيري ،محسن كديور ، هادي كحال زاده ، محمدرضا كرياسي، عليرضا كرماني ، حسين کتابنويس ، ژرژ کريم ،ناصر کميليان ،حسين كمالي ، پروين كهزادي ، يعقوب كوثري ، بهناز كياني،،ايرج کيا ،علي كيوانلو ،، منيژه گازراني ، محترم گل بابايي ، بيژن گل افزا ، رضا گلنراقي ،فاطمه گوارايي ، محمود گودرزي ، مسعود لدني ، رضا لطفي پور ،حسين لقمانيان ،، معصومه لقماني، فاطمه وكيليان ، مجيد لگزيان، جواد لگزيان ، نسرين نافعي ،پريوش مبشري ،حسين مجتهدي ، محمد تقي متقي، محمود مومن ، سيد احمد مجيدي ، محمد محرابي ، محسن محققي ، نرگس محمدي ، نوشين محمدي ، محمد محمدي اردهالي ،مرتضي مرديها ،احمد مدادي ، حسين مدني ،سعيد مدني ،فريد مدرسي ، ماشاء الله مديحي، مرضيه مرتاضي لنگرودي ، رجبعلي مزروعي ،مريم محبوب ،مصطفي مسكين ، رضا مسموعي ، عبدالحسين مستوفي، مرتضي مصفا ،احمد معصومي ، محمد جواد مظفر ، بدرالسادات مفيدي ، مرتضي مقدم ،عزت الله مقدم،پيمان مقدم ، خسرو منصوريان ، حسين مهدوي ، حميد مهدوي، ، يوسف مولايي ، علي مومني، عبدالله مومني ، حسين مجاهد ، رضا مظهري ، رضا معظمي، پويا مطهري ،محسن مقدس زاده ، علي مقيمي ،علي مكارمي ، مهدي مكارمي ، منوچهر ملک قاسمي ،صمد ملکي ،هرمز مميزي ،رضا منتظر حقيقي ،نظام الدين موحد ،بابک موسوي ،سيد حسين موسويان ،رضا موسوي سعادتلو ،اميرمسعود موگويي ،مهدي مويدزاده ،نعمت الله ميرعظيمي ،اصغر مينو ،اصغر ممبيني ، يوسف مولايي ، حافظ موسوي ، علي مهري ، طاهره ميثمي ، روزبه ميرابراهيمي ،كيوان مهرگان ،مجيد ملكي، محمد ملكي ، عمار ملكي ، ابوذر ملكي ،علي مليحي ،احمد منتظري، سعيد منتظري، وحيد ميرزاده ، الله كرم ميرزايي ، سيد سراج الدين ميردامادي ، امير ميرخاني ، سيد علي اكبر موسوي خوئيني، پروانه ميلاني، داوود محمدي ، مسعود متولي، آكام مينائي، علي اكبر نجفي ، حسن نصراللهي ، علي اکبر نقي پور ،مجتبي نيک نژاد ،،سعيد نيکوپيک ،ابوالفضل نيماوري ،محمود نكوروح ،سيد حميد نوحي ،جلال نوراکي ،مريم نوربخش ماسوله،، علي نيكونسبتي، نوشين نوع پرست ، ارشيا نوري ، محمد هاشمي ، جمال هاشمي ،هادي هاديزاده يزدي ،عباس همايوني ،علي هنري ،حميد هداوند، احسان هوشمند ، ناصر هوشمند، بهاره هدايت ، علي رضا هندي ، پرويز ورجاوند ، رسول ورپايي ،، باقر ولي بيك ، جليل ولي بيك ، رحيم ياوري ، علي فريد يحيايي ،ابراهيم يزدي ،حنيف يزداني پور ، حبيب يكتا، محمود يگانلي ، هايده يوسفي ، حسن يوسفي اشكوري ، شکرالله يوسفي ،رضا يوسفيان.