تعجب از سکوت هاشمی در برابر کدیور

آیت‌الله بوشهري با ابراز تعجب از سکوت رئيس مجمع تشخيص در برابر شبهات مطرح شده از سوي محسن کديور، گفت: آقاي هاشمي به‌عنوانِ رئيس مجلس خبرگان بايد در اولين فرصت پاسخ ادعاهاي کديور را بدهد.

آيت‌الله سيدهاشم حسيني بوشهري، عضو مجلس خبرگان رهبري در گفت‌وگو با شبکۀ ايران با اشاره به سکوت آقاي هاشمي رفسنجاني در برابر شبهه‌افکني‌هاي محسن کديور دربارۀ ولايت فقيه و رهبري انقلاب اسلامي، گفت: ‌با توجه به اينکه متن نامه خطاب به رئيس مجلس خبرگان بوده است، آقاي هاشمي بايد پاسخ اين نامه را مي‌داد.

وي با ابراز تعجب از اينکه آقاي هاشمي تاکنون پاسخ نامه را نداده است، تصريح کرد: متني که کديور تنظيم کرده بود کلّيت نظام را زير سوال برده است، نظامي که مجلس خبرگان بايد با جدّيت حافظ آن باشد.

آيت‌الله بوشهري تأکيد کرد: آقاي هاشمي بايد در اولين فرصت به‌عنوانِ رئيس مجلس خبرگان پاسخ مستدلّي به نامۀ کديور بدهد و اجازۀ ورودِ ديگر مخالفان نظام را به اين عرصه ندهد.

محسن کديور، از فعالان مطرح جريان فتنه که به غرب پناهنده شده، اواخر تيرماه گذشته، نامۀ سرگشاده‎اي را خطاب به آقاي هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص منتشر کرد.

اين نامۀ ۳۳۰۰۰ کلمه‎اي مجموعه‎اي از ادعا‎ها و شبهه‎افکني‌‎ها دربارۀ ولايت فقيه و رهبري جمهوري اسلامي در دو دهۀ اخير بود.

از آنجايي که آقاي هاشمي بر کرسي رياست مجلس خبرگان هم تکيه زده است، ناظران سياسي منتظر بودند که وي دست به قلم شده و با توجه به وظيفۀ خود دراين‌باره، پاسخ ادعاهاي کديور را بدهد.

اما آقاي هاشمي ترجيح داد که همچنان سکوت کند. در نتيجۀ اين رويکردِ رئيس مجلس خبرگان بود که مهدي کروبي، يکي از سران فتنه هم، پاي نامه‌اي اتهام‌آميز همانند نامۀ کديور را امضا کرد و آن را براي آقاي هاشمي فرستاد.

اين نامه که در شهريورماه امسال و چند روز پيش از برگزاري اجلاس خبرگان نوشته شده، تاکنون جوابي از سوي آقاي هاشمي نداشته است.

سکوت آقاي هاشمي رفسنجاني در قبال اين شبهه‌افکني‌ها و اتهامات، وي را در معرض انتقادات جديدي قرار داده است. [۱]

 

[۱]. شبکۀ ایران (وابسته به روزنامۀ ایران)، ۱۰ مهر ۱۳۸۹.