اطلاعیه بسیج دانشگاه تربیت مدرس

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران

سرويس: سياسي

بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت مدرس بيانيه‌اي با عنوان «واقعيت ماجراي آقاي كديور» صادر كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين بيانيه آمده است: يكي از ويژگي‌هاي يك انسان آزاده، دوري از ابزارهاي غيرانساني جهت دست يافتن با منافع شخصي است. اين در حالي است كه ما هر روزه شاهد رفتارهايي از افرادي هستيم كه در جايگاه‌هاي علمي و آموزشي قرار دارند اما از رفتارهايي دور از شان يك جايگاه علمي برخوردارند. مساله مديريت گروه يك جامعه علمي مساله ساده‌اي نيست كه بتوان به هر كسي محول كرد، علاوه بر اين انتخاب مدير گروه يا عضو بودن در شوراي دانشگاه و دانشكده بر اساس ضوابط و دستورالعمل آن دانشگاه است.

در ادامه اين بيانيه آمده است: فردي كه بخواهد به عنوان مدير گروه انتخاب شود بايد در گروه مربوطه كانديدا شود و فردي خواهد توانست بيشترين راي را كسب كند كه در بين اعضاي علمي گروه بيشترين قابليت‌هاي علمي ( مقالات متعدد و صاحب‌نظر بودن) و اخلاقي و در عين حال از طرف آن‌ها هم بايد پذيرفته شده باشد، لذا اين اتفاق گروه‌هاي آموزشي صورت مي‌گيرد. با اين اوصاف اگر شخصي راي نياورد آيا بايد جنجال كند كه مرا حذف كردند، اخراج كردند و مضاميني از اين قبيل؟ اگر چنين باشد بايد هر روز در دانشگاه تربيت مدرس و ديگر دانشگاه‌ها، گروه‌هاي علمي هر روز مورد هجمه كانديدهاي مختلف قرار گيرند. لذا اين طور نيست كه يك فرد مادام‌العمر مسوول كاري باشد و انتظار تغيير هم نداشته باشد بلكه اين دوره مديريت دو ساله است و تغيير كند. بحث جابه‌جايي آقاي كديور هم يك مساله درون دانشگاهي است و با توجه به عوامل فوق صورت گرفته است.

صادركنندگان اين بيانيه با بيان اين‌كه كديور حتي براي دو سال بعدي كانديداي مدير گروه بودن هم نشده است، ابراز عقيده كرده‌اند كه وي در برخي جرايد و رسانه‌هايي كه هميشه در مقام سوءاستفاده از افراد كم‌اطلاع‌ و ساده‌لوح هستند و اهداف حزبي و سياسي را دنبال مي‌كنند به اعتراض سياسي و نه علمي پرداخته‌اند.

در اين بيانيه آمده است: خطاب ما به آقاي كديور اين است كه: اولا قرار نيست كه چون شما چند سال مديرگروه بوده‌ايد به اين تصور مبتلا شويد كه اين سمت مادام‌العمر است. دوما، معمولا براي انتخاب بايد كانديدا شد و بعد انتظار داشت سمتي به فرد تعلق بگيرد آن هم با راي و نه اعمال روش‌هاي ژورناليستي و تبليغاتي، حتي عضو شدن در شوراي دانشكده يا شوراي تخصصي گروه، شما به عنوان يك هيات علمي بايد بهتر بدانيد كه اين امر منوط به سياست‌هاي دانشكده و سوابق علمي افراد است. مورد سوم آنكه به هر حال هر رياستي يك روز پاياني دارد و بايد بتوانيد بدون ميز رياست و مديريت و با تكيه بر معلومات و آگاهي عملي بيشتر به كار خود ادامه بدهيد.

در اين بيانيه هم‌چنين با ادعاي اين‌كه اين اتفاق در تاريخ ‌١٨/٤/٨٥ به وقوع پيوسته، آمده است: چرا در اين زمان يعني در آستانه انتخابات شوراها و مجلس خبرگان رهبري اين مسايل را مطرح مي‌كنيد؟ مگر نه اينكه دانشگاه جايگاه تحقيق و پژوهش است و جولانگاه سياسي كاري نيست. حتي اگر حقي هم از شما ضايع شده مي‌توانيد به محاكم قانوني ( هيات تخلفات اداري، ديوان عدالت، هيات مميزه دانشگاه …) مراجعه كنيد و از اين جنجال‌آفريني كه دوران آن به سر آمده است، دست برداريد و فضاي آرام دانشگاه كه فرصتي است براي دادن اطلاعات سياسي و فرهنگي و …است، را ملتهب نكنيد.

در پايان اين بيانيه بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت مدرس، آورده است: آخرين نكته اينكه براي يك فرد داراي جايگاه علمي شايسته‌تر اين است كه به فعاليت‌هاي علمي پژوهشي، مطالعاتي بپردازد و از هزينه‌شدن در مسيرهاي سياسي و حزبي كه اهداف خاصي در آن دنبال مي‌شود، بپرهيزيد.

انتهاي پيام

کد خبر: ۸۵۰۸-۰۷۸۱۷