آبان ۱۵, ۱۳۸۵

اطلاعیه بسیج دانشگاه تربیت مدرس

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران سرويس: سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت مدرس بيانيه‌اي با عنوان «واقعيت ماجراي آقاي كديور» صادر كرد. به گزارش گروه دريافت

برخورد صورت گرفته با كديور علمي‌ و آكادميك نيست

دكترهاشم آقاجري درگفت‌وگوباايسنا: *آيامي‌خواهند استادان‌ ودانشجويان هيچ‌گونه اظهارنظر مستقل‌وانتقادي نكنند؟ ———- خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران سرويس: سياسي دكتر هاشم آقاجري، مدرس دانشگاه تربيت مدرس،