نقدهای کتاب سیاست نامه خراسانی و مطالب مرتبط

  • مشخصات کتاب: سیاست نامه خراسانی: قطعات سیاسی در آثار آخوند ملامحمدکاظم خراسانی صاحب کفایه  (۱۳۲۹-۱۲۵۵ هجری قمری)، انتشارات کویر، تهران، چاپ اول: مرداد ۱۳۸۵، چاپ دوم: اردیبهشت ۱۳۸۷، ۳۸۲ صفحه، مجموعه‌ی منابع پیشگامان اسلام سیاسی در ایران معاصر (۱)

 متن کامل ۲۲ نقد و بررسی کتاب سیاست‌نامه خراسانی، و ۴ مطلب مرتبط با آن

• نقد مقاله «اندیشه‌ی سیاسی آخوند خراسانی» (دی ۱۳۸۲):
– محمد ملک زاده؛ ولایت فقیه از مسلمات فقه امامیه است؛ روزنامه رسالت؛ ۶ و ۷ اسفند ۱۳۸۲.

•   نقد سخنرانی «جايگاه دين و حقوق مردم در حكومت مشروطه از ديدگاه آخوند خراساني» (مرداد ۱۳۸۵)
– مصطفی تبریزی؛ پروژه جدید [نقد سخنان سید جواد طباطبائی و کدیور]؛ روزنامه رسالت؛ ۲۴-۲۳ مرداد ۱۳۸۵.
– بهزاد حمیدیه، آرای آخوند خراسانی در خطر تحریف ، روزنامه رسالت، ۵-۳ مهر ۱۳۸۶، صفحه ۲، سه قسمت.

•   نقد مصاحبه «بازخوانی نظری مشروطه»:
– بهزاد حمیدیه، واژگونی در بازگوئی مشروطه، دو قسمت، روزنامه رسالت؛ ۲۱-۲۰ فروردین ۱۳۸۶.

– خلیل عالمی، اظهارنظرها و واقعیتها، نگاهی به مقاله ای درباره اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، دو قسمت، روزنامه رسالت، ۳ و ۴ آذر ۱۳۸۶، ص۲.

• نقد کتاب «سیاست نامه خراسانی»
رسائل شیخ مشروطه خواه، انتشار آراء مدون سیاسی آخوند خراسانی؛ روزنامه شرق، ۱۳ مرداد ۱۳۸۵.

– نیکو پرهیزکار، کتاب مشروطه: مکتب سیاسی خراسانی، روزنامه اعتماد ملی، ۱۴ مرداد ۱۳۸۵.

مکتب سیاسی خراسانی؛ روزنامه کارگزاران، ۱۹ مرداد ۱۳۸۵.

– بهزاد حمیدیه؛ افترائیات علیه آخوند خراسانی [نقد مقدمه‌ی کتاب]؛ ۱۳ قسمت؛ روزنامه رسالت؛ ۱۷-۳ مهر ۱۳۸۵.

– بیژن مومیوند؛ مهجور مشروطه؛ خردنامه‌ی همشهری، شماره ۱۰، دی ۱۳۸۵.

– مهدی پورحسین، دل دادگی به مکتب آخوند خراسانی یا ستیز با افکار امام، روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، ۲ دی ۱۳۸۷؛ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی، پرسمان دانشجویی، اندیشه سیاسی.

– رضا مختاری، اشتباهی در سیاست‌نامه‌ی آخوند خراسانی، الاثر، ۱۸ شهریور ۱۳۸۸.

– علي‌رضا جوادزاده، حاكميت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوند خراساني، فصل‌نامه حکومت اسلامی، سال پانزدهم، شماره‌ی دوم، شماره‌ی مسلسل ۵۶، تابستان ۱۳۸۹، ص ۱۷۰-۱۳۳.

– محمدصادق مزینانی، تجلی ولایت مطلقه فقیه در سیره‌ی عملی آخوند خراسانی، فصلنامه حکومت اسلامی، سال ۱۶، شماره ۱، بهار ۱۳۹۰، شماره‌ی مسلسل ۵۹، صفحه ۵ تا ۳۹.

– محمد کاشفی؛ آخوند، فقیهی که تحریف می‌شود؛ شفاف؛ ۲۱ شهریور ۱۳۹۰.
– محمد صادق مزيناني، ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه آخوند خراساني، فصل‌نامه‌ی حوزه، سال ۲۸، شماره ۳ (پياپي ۱۶۱)، ويژه آخوند خراساني، قم، پاييز ۱۳۹۰، ص ۱۴۳-۴۶.

– علي رضا جوادزاده، مشروعيت حكومت در عصر غيبت از نگاه آخوند خراساني، فصل‌نامه‌ی حوزه، سال ۲۸، شماره ۳ (پياپي ۱۶۱)، ويژه آخوند خراساني، قم، پاييز ۱۳۹۰، ص ۲۶۸-۲۰۶.

– رضا علیزاده، [معرفی کتاب] سیاست نامه خراسانی، شناخت‌نامه آخوند خراسانی، جلد دوم، ص ۴۳۵-۴۴۲، پائیز ۱۳۹۰، کنگره بین المللی بزرگداشت آخوند خراسانی.

– منصور میراحمدی، اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، فصل سوم، ص ۱۰۲-۸۲، ص ۱۵۰-۱۴۶، و ص ۱۸۲-۱۷۴، پائیز ۱۳۹۰، کنگره بین المللی بزرگداشت آخوند خراسانی.

– محمدصادق مزيناني، احكام ولايي و حكومتي آخوند خراساني، فصل‌نامه حوزه، سال ۲۸، شماره ۴ (پياپي ۱۶۲)، ويژه آخوند خراساني، زمستان ۱۳۹۰، قم، ص ۱۸۱-۹۶.

– دکتر بهزاد حمیدیه، نقد و نظری بر سیاست‌نامه‌ی خراسانی، مشروعه چیست؟ ماه‌نامه‌ی زمانه، بهمن و اسفند ۱۳۹۰، شماره ۲۲-۲۱، ص ۱۶۳-۱۶۱.

– ذبيح‌الله نعيميان، بازخواني مشوّش نظريه‌ی آخوند خراساني:
 نظريه‌ی «ولايت يقيني و انحصاري فقيه» در ديدگاه «آخوند خراساني»
 (نقد قرائت کديور از ديدگاه آخوند خراساني)، ماه‌نامه‌ی زمانه، بهمن و اسفند ۱۳۹۰، شماره ۲۲-۲۱.

• امور مرتبط:
از فارابی تا آخوند خراسانی (مصاحبه)، علی اصغر سیدآبادی، روزنامه‌ی اعتماد ملی، سه قسمت: ۲۱ و ۲۴ اسفند ۱۳۸۵و ۱۶ و ۱۹ فروردین ۱۳۸۶.

– گزارش احمد مسجد جامعی از دیدار با آیت الله العظمی سیستانی، اشاره ای به کتاب سیاست نامه آخوند خراسانی، ویژه نامه نوروزی اعتماد ملی، اسفند ۱۳۸۶، صفحه ۵۳-۵۲.

– پرسش و پاسخ درباره سیاست نامه خراسانی، دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، حسینیه‌ی ارشاد، تهران، ۱۲ خرداد ۱۳۸۷.

– فتاوا و اسفتائات سیاسی اجتماعی آخوند خراسانی، کتاب فقه فتوایی آخوند خراسانی، جلد سوم: مشتمل بر پانزده کتاب، رساله و حاشیه‌ی فقهی، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، پائیز ۱۳۹۰، تهیه‌ی کنگره بین المللی بزرگداشت آخوند خراسانی، ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه ی قم، صفحه ۲۷۵ تا ۳۹۲ [درج بخش نهم: اهم لوایح و تلگرافات (ص ۱۵۵ تا ۳۰۲) کتاب سیاست‌نامه‌ی خراسانی بدون اجازه از نویسنده و ناشر].

 

اگر نقد دیگری غیر از نقدهای فوق بر کتاب سیاست نامه‌ی خراسانی سراغ دارید مشخصات نقد را ارسال کنید.