فهرست و متن کامل نقدهای کتاب «سیاست‌نامه‌ی خراسانی»

نقدهای کتاب سیاست نامه خراسانی و مطالب مرتبط

  • مشخصات کتاب: سیاست نامه خراسانی: قطعات سیاسی در آثار آخوند ملامحمدکاظم خراسانی صاحب کفایه  (۱۳۲۹-۱۲۵۵ هجری قمری)، انتشارات کویر، تهران، چاپ اول: مرداد ۱۳۸۵، چاپ دوم: اردیبهشت ۱۳۸۷، ۳۸۲ صفحه، مجموعه‌ی منابع پیشگامان اسلام سیاسی در ایران معاصر (۱)

 

متن کامل ۲۵ نقد و بررسی کتاب سیاست‌نامه خراسانی، و ۶ مطلب مرتبط با آن

• نقد مقاله «اندیشه‌ی سیاسی آخوند خراسانی» (دی ۱۳۸۲):

– محمد ملک زاده؛ ولایت فقیه از مسلمات فقه امامیه است؛ روزنامه رسالت؛ ۶ و ۷ اسفند ۱۳۸۲.

 

•   نقد سخنرانی «جايگاه دين و حقوق مردم در حكومت مشروطه از ديدگاه آخوند خراساني» (مرداد ۱۳۸۵)

– مصطفی تبریزی؛ پروژه جدید [نقد سخنان سید جواد طباطبائی و کدیور]؛ روزنامه رسالت؛ ۲۴-۲۳ مرداد ۱۳۸۵.

– بهزاد حمیدیه، آرای آخوند خراسانی در خطر تحریف، روزنامه رسالت، ۵-۳ مهر ۱۳۸۶، صفحه ۲، سه قسمت.

 

•   نقد مصاحبه «بازخوانی نظری مشروطه»:

– بهزاد حمیدیه، واژگونی در بازگویی مشروطه، دو قسمت، روزنامه رسالت؛ ۲۱-۲۰ فروردین ۱۳۸۶.

– خلیل عالمی، اظهارنظرها و واقعیتها، نگاهی به مقاله ای درباره اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، دو قسمت، روزنامه رسالت، ۳ و ۴ آذر ۱۳۸۶، ص۲.

 

• نقد کتاب «سیاست نامه خراسانی»

رسائل شیخ مشروطه خواه، انتشار آراء مدون سیاسی آخوند خراسانی؛ روزنامه شرق، ۱۳ مرداد ۱۳۸۵.

– نیکو پرهیزکار، کتاب مشروطه، مکتب سیاسی خراسانی، روزنامه اعتماد ملی، ۱۴ مرداد ۱۳۸۵.

مکتب سیاسی خراسانی؛ روزنامه کارگزاران، ۱۹ مرداد ۱۳۸۵.

– بهزاد حمیدیه؛ افترائيات عليه آخوند خراساني [نقد مقدمه‌ی کتاب]؛ ۱۳ قسمت؛ روزنامه رسالت؛ ۱۷-۳ مهر ۱۳۸۵.

– بهزاد حمیدیه، نقد و نظری بر سیاست‌نامه‌ی خراسانی، مشروعه چیست؟ ماه‌نامه‌ی زمانه، بهمن و اسفند ۱۳۹۰، شماره ۲۲-۲۱، ص ۱۶۳-۱۶۱.

– بیژن مومیوند؛ مهجور مشروطه؛ خردنامه‌ی همشهری، شماره ۱۰، دی ۱۳۸۵.

– مهدی پورحسین، دل دادگی به مکتب آخوند خراسانی یا ستیز با افکار امام، روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، ۲ دی ۱۳۸۷؛ بازنشر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی، پرسمان دانشجویی، اندیشه سیاسی.

– رضا مختاری، اشتباهی در سیاست‌نامه‌ی آخوند خراسانی، الاثر، ۱۸ شهریور ۱۳۸۸: بعدا در مقاله سه نکته درباره آخوند خراسانی، کتاب شیعه، سال دوم، شماره ۱ (پیاپی ۳)، تابستان ۱۳۹۰، ص۲۵۴-۲۵۸.

– علي‌رضا جوادزاده، حاكميت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوند خراساني، فصل‌نامه حکومت اسلامی، قم، سال پانزدهم، شماره‌ی دوم، شماره‌ی مسلسل ۵۶، تابستان ۱۳۸۹، ص ۱۷۰-۱۳۳؛

– علي‌رضا جوادزاده، [کتاب] حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۰، ۱۱۶ صفحه.

– علي رضا جوادزاده، مشروعيت حكومت در عصر غيبت از نگاه آخوند خراساني، فصل‌نامه‌ی حوزه، قم، سال ۲۸، شماره ۳ (پياپي ۱۶۱)، ويژه آخوند خراساني، قم، پاييز ۱۳۹۰، ص ۲۶۸-۲۰۶.

– محمدصادق مزینانی، تجلی ولایت مطلقه فقیه در سیره‌ی عملی آخوند خراسانی، فصلنامه حکومت اسلامی، سال ۱۶، شماره ۱، بهار ۱۳۹۰، شماره‌ی مسلسل ۵۹، صفحه ۵ تا ۳۹.

– محمدصادق مزيناني، ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه آخوند خراساني، فصل‌نامه‌ی حوزه، سال ۲۸، شماره ۳ (پياپي ۱۶۱)، ويژه آخوند خراساني، قم، پاييز ۱۳۹۰، ص ۱۴۳-۴۶.

– محمدصادق مزيناني، احكام ولايي و حكومتي آخوند خراساني، فصل‌نامه حوزه، سال ۲۸، شماره ۴ (پياپي ۱۶۲)، ويژه آخوند خراساني، زمستان ۱۳۹۰، قم، ص ۱۸۱-۹۶.

– محمدصادق مزینانی، [کتاب] ولایت فقیه در اندیشه و عمل آخوند خراسانی‮‬‏‫، قم: موسسه بوستان کتاب (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، ۱۳۹۳، ۵۰۷ صفحه. ‮‬

– محمد کاشفی؛ آخوند، فقیهی که تحریف می‌شود؛ شفاف؛ ۲۱ شهریور ۱۳۹۰.

– رضا علیزاده، [معرفی کتاب] سیاست نامه خراسانی، شناخت‌نامه آخوند خراسانی، جلد دوم، ص ۴۳۵-۴۴۲، پائیز ۱۳۹۰، کنگره بین المللی بزرگداشت آخوند خراسانی.

– منصور میراحمدی، [کتاب] اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، پائیز ۱۳۹۰، کنگره بین المللی بزرگداشت آخوند خراسانی.

– مهدی ایزدی، امین حسن‌وند و عزیزالله فضلی؛ ولایت فقیه در اندیشه سیاسی آخوند خراسانی؛ دوفصل‌نامه علمی دانش سیاسی، تهران، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)، سال هفتم، شماره اول، (پیاپی ۱۳)، بهار و تابستان ۱۳۹۰، ص۳۳-۶۰.

– ذبيح‌الله نعيميان، بازخواني مشوّش نظريه‌ی آخوند خراساني:
 نظريه‌ی «ولايت يقيني و انحصاري فقيه» در ديدگاه «آخوند خراساني»
 (نقد قرائت کديور از ديدگاه آخوند خراساني)، ماه‌نامه‌ی زمانه، بهمن و اسفند ۱۳۹۰، شماره ۲۲-۲۱.

مجادله در اندیشهٔ آخوند، صد سال پس از محمد کاظم خراسانی، مباحثات، مجله فکری تحلیلی حوزه و روحانیت، ۱۲ مهر ۱۳۹۴.

 

• امور مرتبط:

از مشروطیت آخوند خراسانی تا جمهوریت آیت الله خمینی، ۱۸ فروردین ۱۳۸۵، (چکیده مقاله‌ای که قراربود در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۵ در دانشگاه لندن در یکصدمین سالگرد انقلاب مشروطیت قرائت شود، اما نظام با این سفر علمی موافقت نکرد.)

از فارابی تا آخوند خراسانی (مصاحبه)، علی اصغر سیدآبادی، روزنامه‌ی اعتماد ملی، سه قسمت: ۲۱ و ۲۴ اسفند ۱۳۸۵و ۱۶ و ۱۹ فروردین ۱۳۸۶.

– احمد مسجد جامعی، گزارشي از ديدار با آيت‌الله‌العظمي سيستاني، اشاره ای به کتاب سیاست نامه آخوند خراسانی، ویژه نامه نوروزی اعتماد ملی، اسفند ۱۳۸۶، صفحه ۵۳-۵۲.

– پرسش و پاسخ درباره سیاست نامه خراسانی، دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، حسینیه‌ی ارشاد، تهران، ۱۲ خرداد ۱۳۸۷.

– فتاوا و اسفتائات سیاسی اجتماعی آخوند خراسانی، کتاب فقه فتوایی آخوند خراسانی، جلد سوم: مشتمل بر پانزده کتاب، رساله و حاشیه‌ی فقهی، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، پائیز ۱۳۹۰، تهیه‌ی کنگره بین المللی بزرگداشت آخوند خراسانی، ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه ی قم، صفحه ۲۷۵ تا ۳۹۲ [درج بخش نهم: اهم لوایح و تلگرافات (ص ۱۵۵ تا ۳۰۲) کتاب سیاست‌نامه‌ی خراسانی بدون اجازه از نویسنده و ناشر].

چرا آخوند خراسانی به حکومت اسلامی باور نداشت؟ ۱۷ اسفند ۱۳۹۴.

 

اگر نقد دیگری غیر از نقدهای فوق بر کتاب سیاست نامه‌ی خراسانی سراغ دارید، لطفا مشخصات نقد را ارسال کنید.