شريعت و سياست

روی جلد شریعت و سیاست pdf

شریعت و سیاست

پیشگفتار

 “شریعت و سیاست: دین در حوزه عمومی” کتابی است ۴۵۰ صفحه ای که قرار بود انتشارت کویر در تهران در اوایل سال ۱۳۸۸ منتشر کند. بعد از یک سال نیم دوندگی پاسخ وزارت ارشاد به ناشر نیاز به اصلاح یا حذف نیمی از کتاب بود. ناشر به این نتیجه رسید که تا اطلاع ثانوی کتاب در داخل کشور قابل انتشار نیست. با اجازه ناشر کتاب در پایگاه حفظ و نشر آثار نویسنده نصب می شود. به این امید که امکان انتشار کاغذی آن بزودی فراهم شود.

شريعت و سياست، مباحثي در نحوه حضور دين در عرصه عمومي كتابي است در موضوع انديشه و فقه سياسي در اسلام شيعي با نگاهي به تجربه معاصر ايران. اين كتاب مبتني بر دو مبناي ذيل است:

يك، دفاع از اسلام سياسي و نقد ديدگاه جدائي مطلق دين و سياست.

دو، دفاع از نحوه حضور دموكراتيك اسلام در عرصه عمومي و نقد منصفانه ديدگاه رسمي تكليف‌گراي ولائي.

شريعت و سياست مجموعه بيست و سه نوشتار است كه در فاصله سال‌هاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ هجري شمسي به رشته تحرير درآمده اند. هشت مقاله ارائه شده در همايش‌ها، شش مقاله مستقل، دو كارگاه آموزشي، شش سخنراني، و يك مصاحبه كارنامه اين كتاب را تشكيل مي‌دهد. يك يادداشت كوتاه، دو نامه فقهي و يك مناظره علمي نيز به‌عنوان ملحقات در آخر كتاب آمده اند.

اكثر قريب به اتفاق اين مكتوبات قبلا در ايران منتشر شده‌اند. نشریاتی که مطالب این کتاب را منتشر کرده اند، امروز از انتشار باز ايستاده‌اند. چرائي اين توقف خود از اموري است كه نسبت دين و سياست و امكان آزادي بيان در حكومت ديني را مورد آزمون قرار مي‌دهد. شش مقاله نخستين اين مجموعه يادگار اوين است.

اين مكتوبات به شكل موضوعي در پنج بخش چيده شده‌اند: قرآن و سياست، سنت و سياست، دين و سياست، سياست ديني، اسلام و مردم‌‌‌سالاري. شريعت و سياست را مي‌توان جلد دوم كتاب دغدغه‌‌هاي حكومت ديني (۱۳۷۹) به حساب آورد. دغدغه‌ها مقالات سياسي قبل از اوين است و شریعت و سیاست مقالات اوین و شش سال پس از آن است.