انتظار از يك روزنامه اصلاح طلب

 

  • از روزنامه  خرداد چه  انتظاري  داريد؟

 

۱. انتظار است  روزنامه  شما روزنامه اي  باشد كه  به  وظايف  عادي  اطلاعرساني  عمل  كند. يعني خواننده  خود را در كوتاه ترين  زمان  ممكن  با مطمئن ترين  اطلاعات  و اخبار آشنا كند. بنابراين  طبيعي است  كه  از روزنامه  انتظار سرعت ، امانت  و دقت  داشته  باشيم .

۲. در فضاي  سنگين  كنوني  كه  كشور را به سوي  جامعه  تك صدايي  هدايت  مي كنند و هر صداي مخالفي  را ولو در چهارچوب  شرع و قانون  به  بهانه هاي  واهي  خاموش  مي كنند. ماندن  و مستقل ماندن  يك  هنر است . مي بايد با جوهر شجاعت  و دورانديشي  نوشت  و از تندروي هاي جسورانه  پرهيز كرد.

۳. جامعه  بيش  از هر چيز تشنه  معنويت  و رحمت  ديني  است . بجاي  تقديس  خشونت  و ترويج قشري نگري ، روزنامه  مي بايد مروج  رحمت ، عطوفت  و باطن  ديانت  باشد.

 آبروي  اشخاص  از جانشان  محترم تر است . حفظ آبروي  مردم ، رعايت  ادب  و نزاكت  ديني حداقل  ضوابطي  است  كه  يك  روزنامه  دين مدار مي بايد رعايت  كند. متاسفانه  در جرايد وابسته  به جناح  مسلط حاكميت  آبروي  شخصيتهايي  كه  چون  آنان  نمي انديشند به  حراج  گذاشته اند و ترور شخصيت  دگرانديشان  را دستور كار خود قرار داده اند. شما اين  خلاف  شرع بين  را بر روزنامه  خود روا نداريد.

۵. تضارب  افكار و تبادل  آرا و بررسي  يك  مسئله  از زواياي  مختلف  امري  پسنديده  است  كه مي بايد سرلوحه  يك  روزنامه  مطلوب  قرار گيرد. اتخاذ روش  گفت وگو به  شفاف ترشدن  و عميق ترشدن  فضاي  سياسي  مي انجامد. در جامعه اي  كه  انتقاد به ويژه  انتقاد از دولت  و رهبران  مجاز نباشد، قدرت  سياسي  فاسد مي شود و روحيه  نفاق  و تملق  به جاي  صراحت  و صداقت  رايج  مي شود. از يك  روزنامه  ديني  انتظار مي رود به  فريضه  مهجور «نصيحت  به  ائمه  مسلمين » عمل  كند و با نهادينه كردن  انتقاد از زمامداران  به سلامت  فضاي  سياسي  جامعه  كمك  كند.

۶. خودسانسوري  آفت  بزرگ  شرائط فشار به  مطبوعات  است ، تا آنجا كه  مطبوعات  به كليشه هاي  مطلوب  حكومت  و نسخه  مكتوب  صداوسيماي  رسمي  تبديل  مي شوند. هنر يك روزنامه  اين  است  كه  به  فشار ارباب  قدرت  تن  ندهد و طوطي صفت  نباشد. و رضاي  خدا و مردم  را بر خوشايند قدرت مداران  ترجيح  دهد و محروم كردن  مردم  از اخبار و اطلاعات  صحيح  را تجاوز به حقوق  عمومي  و گناه  بداند.

۷. روزنامه  مطلوب  روزنامه اي  است  كه  مدافع  حقوق  قانوني  مردم  باشد و ضوابط قانوني  را دقيقا مراعات  كند و مسئولين  را با معيار قانون  بسنجد و ديده بان  حقوق  شهروندان  باشد و به  مردم  آموزش دهد چگونه  از حقوق  خود دفاع كنند.

۸. مناسب  است  روزنامه  به جاي  اين كه  چهره اي  عبوس  و خشك  داشته  باشد، آكنده  از طراوت ، شادابي  و نشاط و مبشر شادماني  و بهروزي  باشد. چاشني  هنر از خشكي  سياست  مي كاهد و بر جاذبه پيام  مي افزايد.

۹. رعايت  انصاف  به ويژه  با مخالف  پسنديده  است . جوانمردي  منش  مومنان  است . رعايت انصاف  و جوانمردي  در جرايد به  امنيت  فرهنگي  مي انجامد. اگر روزنامه  شما بتواند بستر سالمي براي  تبادل  افكار همراه  با امنيت  فرهنگي  و ادب  ديني  باشد زهي  سعادت .

۱۰. روزنامه هاي  مستقل  در جامعه  ما دولتي  مستعجل  داشته اند. اميدوارم  با درايت  و استقامت شما، «خرداد» در خدمت  به  جمهوري  اسلامي  سرفراز و پايدار باشد.

 

روزنامه خرداد، تهران ، ۲۱ آذر ۱۳۷۷