علمای ابرار و مستندات مدرسه اهل بیت

پرسش: من مطالعات متعددي در خصوص مذهب تشيع دارم و با شك در آن به قرآن و كلام الهي مراجعه و بازهم چيزي در اين خصوص مشاهده نكردم و با مطالعه مقاله علماي ابرار آن بزرگوار مطمئن شدم كه در شك خود بيراهه نرفته ام ؛ حال پرسش حقير اين است كه چرا با وجود قرآن كه هيچ آدرسي در خصوص امامت ائمه نداده است بازهم بزرگان دين بر طبل تشيع زده و آن را با چنگ و دندان حفظ كرده اند.

پاسخ: 

برادر گرامی سلام و تحیت
مستند اصلی مدرسه اهل بیت پیامبر (ص) در مقابل مدرسه خلفا یا صحابه علاوه بر آیه تطهیر (احزاب: ۳۳)، آیه اکمال (مائده: ۳) و  آیات ۵۵ و ۶۷ سوره مائده (بویژه مراجعه به شأن نزولهای آنها در کتابی مانند الدرالمنثور سیوطی) احادیث متواتر یا صحیح از رسول اکرم (ص) است از قبیل حدیث ثقلین، حدیث غدیر و حدیث منزلت که علامه امینی در کتاب الغدیر یا میرحامد حسین در کتاب عبقات الانوار با اسناد متعدد از منابع اهل سنت نقل کرده اند. تقدم علمای ابرار (علیهم السلام) از اهل بیت نبی (ص) بر دیگر صحابه (رضی الله عنهم) نیز به حکم نص قرآن است: مجادله: ۱۱ و حجرات: ۱۳. مراجعه به کتابهای المراجعات عبدالحسین شرف الدین و معالم المدرستین سیدمرتضی عسکری که همگی به فارسی هم ترجمه شده اند مفید است.

موفق باشید

  ۲۷ شهریور ۱۳۹۰