کتاب منتشرنشده در فهرست کتب ممنوعه سال ۱۳۹۰

 

 در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ کپی فهرستی از کتب ممنوعه سال ۱۳۹۰ منتشر شد.(۱)  این فهرست توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کتابخانه های کشور ابلاغ شده است. ترتیب این فهرست ترتیب الفبایی اسم کوچک نویسندگان است و در آن ۲۵۰ کتاب به عنوان کتب ممنوعه سال ۱۳۹۰ فهرست شده است.

در این فهرست دوازده کتاب به قلم محسن کدیور یا درباره وی به چشم می خورد. این کتابها عبارتند از: نظریه های دولت در فقه شیعه (ش ۲۲۹)، حکومت ولائی (ش ۲۲۳)، دغدغه های حکومت دینی (ش ۲۲۴)، سیاست نامه خراسانی (ش ۲۲۶) و حق الناس (ش ۲۲۲).

کتابهای فلسفی و کلامی دفتر عقل (ش ۲۲۵)، مأخذشناسی علوم عقلی (با همکاری محمد نوری) (ش  ۲۲۸) و پلورالیزم دینی مناظره عبدالکریم سروش و محسن کدیور (ش ۲۲۱) نیز جزء این فهرست هستند.

دو کتاب بهای آزادی (دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژه روحانیت) (ش ۲۲۰) و نقد یک رویداد (نظرات موافق و مخالف بازداشت و محاکمه محسن کدیور در مطبوعات از ۹ اسفند ۷۷ تا ۲۹ فروردین ۷۸) (ش ۱۷۳) هر دو به کوشش زهرا رودی دیگر کتابهای ممنوعه سال ۹۰ را تشکیل می دهند.

 در این فهرست یکی از نقدهای کتاب حکومت ولایی با عنوان جستاری در حکومت ولایی (نقدی بر حکومت ولایی محسن کدیور) نوشته سید محمد مسعود معصومی نشر و پژوهش معناگرا (سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت پژوهشی و اموزشی، تهران، ۱۳۸۵) (ش ۲۳۰) نیز اشتباها ممنوعه اعلام شده است!

جالب تر از همه ممنوعه شدن کتاب منتشرنشده “شریعت و سیاست: دین در حوزه عمومی” (ش ۲۲۷) است.  قرار بود انتشارت کویر در تهران در اوایل سال ۱۳۸۸ این کتاب ۴۵۰ صفحه ای را منتشر کند. بعد از یک سال نیم دوندگی پاسخ وزارت ارشاد به ناشر نیاز به اصلاح یا حذف نیمی از کتاب بود. ناشر به این نتیجه رسید که تا اطلاع ثانوی کتاب در داخل کشور قابل انتشار نیست. کتاب منتشر نشده در فهرست کتب ممنوعه ۱۳۹۰ است!

اینها مصادیق آزادی در ایران معاصر است. اینکه ملاک ممنوعیت محتوای کتاب نیست، مشکل اسم نویسنده است، عمق سانسور را در جمهوری اسلامی نشان می دهد.

متن کامل اکثر این کتابهای ممنوعه در وبسایت کدیور قابل دسترسی است.

ــــــــــــــــــ

(۱) وب سایت کلمه  http://www.kaleme.com/1391/02/14/klm-99871/