فلسفه‌ی زیارت قبور ائمه (ع)

پرسش:
در مورد زیارت ائمه اطهار سوال دارم که فلسفه ی حضور در محل دفن ایشان تحت عنوان زیارت چیست؟ و زیارتی که در روایات به آن سفارش شده منظور چیست؟ آیا  منظور همین حضور در مرقد ایشان است؟ و صرف این  کار چه فواید و آثاری دارد و آیا منظور از زیارت چیزی بالاتر از اینها نبوده است؟
پاسخ:
پاسخ اجمالی به پرسش شما به قرار زیر است. زیارت قبور پیامبر (ص)، امامان (ع)، صالحان، عالمان و شهیدان فلسفه ای جز زنده نگاه داشتن راه و روش آنها و تاسی  به ایشان و تبعیت از آنها ندارد. برای بسیاری از مردم عادی تنها با  حضور فیزیکی این یادآوری حاصل می شود. اگر زیارت فیزیکی بدون کوشش برای «زیارت معنوی» و تقریب قلوب انجام شود ثوابش بسیار اندک است، به هر حال ثواب کامل دائر مدار زیارت معنوی و تقریب به منش و روش صالحان است.
موفق باشید
محسن کدیور