تسلیت به خانواده‌ی سرفراز قابل

انا لله و انا الیه راجعون 

درگذشت دانشمند ارجمند، مجتهد مجاهد، و منتقد شجاع مرحوم احمد قابل را به حضور شما خانواده‌ی سرفراز (مادر، همسر، فرزند، خواهران و برادران بویژه جناب آقای هادی قابل) تسلیت عرض می کنیم. او همه عمرش را صرف فعالیتهای علمی و روشنگری و خودسازی و خدمت به مردم کرد و لحظه ای از دین خدا و خلق خدا غافل نبود؛ در میادین انقلاب و جنگ با همان شور و رشادتی حاضر شد که در دادگاه های استبداد دینی، و هنگامی که زمانش فرا رسید کلمه حق را در برابر امام جائر ادا نموده، حجت را بر خودکامگان تمام، و دین خود را به جنبش سبز مردم ایران ادا کرد. میراثی که مسّمای نام احمد قابل است آثار فقیهانه‌ی او ذیل نام «شریعت عقلانی» است که در طریق نواندیشی اسلامی و تحقق «شریعت سهله‌‌ی سمحه» گامی به پیش است.

او دست پرورده‌ی آموزگار بزرگ آیت الله منتظری بود. شما بزرگواران نیز که هر یک بنوبه‌ی خویش با عشق و پایداری خویش حیات او را ممکن و پر بار کردید نزد خداوند مأجورید و در دستاوردهای افتخار آمیز او شریک. قابل با عزت زیست و سربلند رفت.
اکنون ما و شما مانده‌ایم تا راه او را ادامه دهیم و ثمره مجاهدت های وی را در آینده‌ی نزدیک مشاهده کنیم.

۱۶ آبان ۱۳۹۱
عبدالعلی بازرگان، سروش دباغ، احمد صدری، محمود صدری، علی قدسی، محسن کدیور، حسین کمالی، آرش  نراقی، صدیقه وسمقی، حسن یوسفی اشکوری