ارتباط با جنس مخالف

پرسش: من پسری بیست و چند ساله هستم و به دلیل تک جنسیتی بودن رشته‌ی دانشگاهی هیچگونه رابطه ای در چارچوب دانشگاه با جنس مخالف نداشته ام، حال پرسشم اینجاست که ایجاد رابطه  بدون قصد ازدواج با جنس مخالف و صرفا جهت شناخت روحیات و کسب تجربه برای تشکیل دادن زندگی بهتر در آینده (با توجه به اینکه خیلی از افراد متاهل این را به من گوشزد کرده اند) آیا مشمول آن آیه ی قرآن می شود که میفرماید (و لا متخذی اخدان)؟ یا اینکه این آیه برای روابط نا مشروع دختر و پسر است؟ آیا میشود تفسیر این آیه در طول زمان تغییر کند؟

 

پاسخ:
معاشرت و ارتباط دختر و پسر در حد متعارف در محیطهای عمومی از قبیل سخن گفتن بلامانع است. کسب تجربه برای تشکیل زندگی بهتر در آینده به معنای قصد ازدواج به معنای عام است. واضح است که با شناخت بیشتر امکان یافتن شریک مناسب تری برای زندگی فراهم می شود. بهترین محیط برای چنین تماسهای سالمی دانشگاه و کتابخانه و اداره است. دانشگاه تک جنسیتی چنین امکانی را از دانشجویان سلب می کند.
ارتباط پنهانی و غیر متعارف دختر و پسر مایه‌ی فساد و امری ناپسند است. متخذات اخدان (۲۵ نساء) و متخذی اخدان (۵ مائده) نهی از روابط پنهانی دختر و پسر یا زن و مرد بدور از چشم خانواده و در محیطهای خصوصی و دربسته است . واضح است که میزان این روابط به عرف جوامع و شرائط زمانی مکانی بستگی دارد.
اگر دختر و پسری قصد شناخت یکدیگر (چه با قصد ازدواج دائم چه غیر آن) دارند با عقد موقت در حد رفت و آمد و سخن گفتن و برای آشنایی به روحیات یکدیگر روابطی سالم و مشروع برقرار خواهند کرد و با پایان زمان عقد اگر تمایل داشتند تمدید می کنند. عقد موقت انعطاف لازم برای دوران مدرن را دارد و محدوده ی روابط زن و مرد توسط خودشان تعریف می شود و اگر خواستند آن محدوده را افزایش بدهند باز بدست خودشان است، تماسهای مکرر با جنس مخالف ولو با روابط غیرجنسی در ضمن عقد موقت مشروع و سالم خواهد بود، اما بدون چنین عقدی ضمانت سلامت چنین روابطی دشوار به نظر نمی رسد.
هرنوع رابطه جنسی خارج از عقد ازدواج  در اسلام نامشروع است. و در هر حال بهترین راه ازدواج است.

موفق باشید
محسن کدیور