بخش اول : به دنبال نور

كاوه در سوگ هژدهم

تقديم  به  روان  مصطفي پاره  جان  روح  خدا كاوه  در سوگ  هژدهم (برداشتي  آزاد از يك  اسطوره) «بسم الله القاصم  الجبارين » «تبارنامه  خونين  اين  قبيله  كجاست كه  بر كرانه  شهيدي  دگر بيفرايند كسي  به  كاهن  اين  معبد شگفت  نگفت بخور آتش  و قربانيان  پي درپي هنوز خشم  خدا را فرو نياورده  است » مي گويند تاريخ  علم  «شدن » انسانهاست ، هرچند فرق  است  ميان  تاريخ  و فلسفه  تاريخ ، كه  آن شرح وقايع  است  و اين  كشف  حقايق . اين  را هم  گفته اند كه  «بايد بدانيم  كه …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۷
بخش اول : به دنبال نور

من افتخار مي كنم پس هستم

من  افتخار مي كنم  پس  هستم «بسم الله القاصم  الجبارين » الهكم  التكاثر حتي  زرتم  المقابر كلا سوف  تعلمون ثم  كلا سوف  تعلمون كلا لوتععلمون  علم  اليقين ...» «... من  با زبان  مرده  نسلي كه  هر كتيبه اش زير هزار خروار خاكستر دروغ مدفون  شده ست ، با كه  بگويم طفلان  ما به  لهجه  تاتاري تاريخ  پرشكوه  نياكان  را مي آموزند» مردم ، بس  است  ديگر. آخر رحمي  گفته اند. چقدر ديگر زير حجم  حجيم  اين  همه  افتخار مدفون  شدم ، «امدادي  اي  رفيقان  با من » به خاطر خدا…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۷
بخش اول : به دنبال نور

لحظات قدر انقلاب را قدر بشناسيم

لحظات  قدر انقلاب  را قدر بشناسيم لحظات  قدر را چگونه  خرج  مي كنند لحظاتي  هست  كه  تنها گذشت  ساده  زمان  نيست . لحظاتي هست  كه  با لحظه لحظه  هميشه  فرقها دارد. اين  لحظات  به  اندازه  سالها كه  نه ، قرنها گنجايش  دارند و از آن  سو سالها و قرنها بايد ناكام  بگذرد تا انسان  جستجوگر «لحظه قدر» را با «تقدير امر» بارور سازد. و تو مي داني  كه  لحظه  قدر «خير من  الف  شهر». لحظه  قدر حاصل  زمان  دراز تلاش  و مجاهدت  و رنج  نسلهاست . يك  پيروزي  است  از…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۷
بخش اول : به دنبال نور

سايه آفتاب

سايه  آفتاب مرز اطاعت «اطاعت  از مخلوق  در معصيت  خالق  روا نيست » از غير خداوند، تا جايي  مي توان  اطاعت  كرد كه  معصيت  در كار نباشد. مرز هر اطاعتي ، رعايت  حدود الهي  است . المامور معذور در منطق  اسلامي  مردود مي باشد. در شريعت  ما هر اطاعتي  مقيد به  عدم معصيت  است . اين  حديث  شريف  بازگوكننده  يكي  از اصول  انديشه  اسلامي  مي باشد.   قداست  جامعه امام  علي (ع) در عهدنامه  مالك  اشتر: «بارها از پيامبر خدا(ص ) شنيدم  كه  مي فرمود: ملتي  كه حقوق  ضعيفان  آن …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۷