احکام حجاب

احکام حجاب

صورت زن یقینا از موی او زیباتر و جذاب تر است. اما امروز تردیدی نداریم که این صورت زیبا زینت باطن نیست، و در برابر ناظر نامحرم هم می تواند باز باشد، و اگر کسی با دیدن صورت زیبا به گناه می افتد برود خود را معالجه کند! چرا موی زن زینت ظاهر نباشد؟ آنچه در زینت باطن بودن و وجوب پوشاندنش تردیدی نیست از زیر گردن تا زیرزانوست. مو، سر و گردن زن زینت ظاهر است، و پوشاندن آن در صورتی لازم است که در منطقه ای تلازم با…
HMouK
۱۳۹۵/۰۴/۲۱
احکام حجاب

تأملی در مسئله‌ی حجاب

مباحث باقیمانده‌ی تاملی در مسله‌ی حجاب: (۶) لباس دوران جاهلی حجاز و عصر پیامبر (ص) و ائمه (ع) (۷) حجاب در ادیان پیشین (یهودیت، مسیحیت و آئین زردشت) (۸) تأمل دوباره ای درباره‌ی حجاب در قرآن (بحث تفصیلی) (۹) نظر نهایی نویسنده همراه با ادله و مستندات تحلیلی آن مباحث باقیمانده بزودی منتشر خواهد شد، انشاء الله.
HMouK
۱۳۹۲/۰۱/۰۱