نقد کتاب شریعت و سیاست

کواکبیان: دمکراسی متدینان یا مردم‌سالاری دینی؟

پرسش این است که اصل، دین است یا مردم سالاری؟ آیا فرض چنین سوالی، به مفهوم اثبات دیدگاه‌های کسانی نیست که معتقدند اساسا حکومت دینی نمی‌تواند مردم سالار باشد!؟ یا آنکه مردم سالاری، مردم سالاری است؛ دینی و غیر دینی ندارد!
HMouK
۱۳۸۰/۱۰/۱۵
مقالهسخنرانی

فلسطین و همزیستی ادیان

فلسطين و همزيستي اديان فلسطين از حدود چهارهزار سال قبل تاكنون همواره با دو ويژگي همنشين بوده است يكي ديني‌ترين منطقة جهان، مورد توجه خاص سه دين ابراهيمي، يهوديت، مسيحيت و اسلام، و ديگري يكي از بحراني‌ترين مناطق عالم كه كم و بيش هميشه دستخوش جنگ و ستيز و نزاع بوده و ساكنان آن كمتر رنگ صلح و آرامش را ديده‌اند. بي‌شك جاذبه‌هاي ديني فلسطين از مهمترين عوامل بحران در آن سرزمين بوده و هست. ادياني كه علي‌القاعده مي‌بايست پيام‌آور معنويت، صلح، آرامش و خير باشند، نتوانسته‌اند سرزميني كه متعلق…
kadivarad33
۱۳۸۰/۱۰/۰۳