فروردین ۲۰, ۱۳۸۶

واژگونی در بازگویی مشروطه

نقد مصاحبه “باز خوانی نظری مشروطه”، ویژه نامه اعتماد ملی، ۲۱ اسفند ۸۵ * * * قسمت اول(۲۰ فروردين ۱۳۸۶● شماره ۶۱۱۵) سال ۱۳۸۵، شاهد

حرف های تازه سید جواد طباطبایی

اگر بخواهيم در ايران معادلی برای اتفاق سکولاريزاسيون داشته باشيم، همان اتفاق مشروطه است. اتفاقاً جالب توجه اين است که روشنفکران دينی روی اين تجربه