خرداد ۳۱, ۱۳۹۰

پرسش پیامبر (ع) از پیامبران پیشین (آیه ۴۵ سوره زخرف)

تمام انبياى الهى دعوت به توحيد كرده اند، و همگى به طور قاطع بت پرستى و شرک را محكوم نموده اند. اگر چه پیامبر (ص) مأمور به سوال شده است، اما این پرسش از هر انسانی اعم از مسلمان و غیرمسلمان است. پاسخ صریح قرآن به این پرسش چیزی جز این نیست که دعوت همه انبیای الهی به توحید بوده است و هیچ پیامبری به غیر الله دعوت نکرده است.

نقد و بررسی

روشنفکران شرمنده و پدیده شکاکیت غیرمسؤولانه

این‌که شما گفتید کدیور باسوادتر از طالقانی بود، شاید از جهت وسعت اطلاعات عمومی درست باشد، ولی عمق دیدگاه طالقانی قابل مقایسه با دیگران نیست. هر چند آموزه‌های آقای کدیور همچون سروش به بی‌تقیدی جوانان منتهی نشد.

شک پیامبر(ص) در وحی؟ (آیه ۹۴ سوره یونس)

جمله شرطیه دلالت بر وقوع نمی کند. مخاطب آیه اگرچه پیامبر اسلام (ص) است، اما خطاب اصلی به کسانی است که در معارف الهی نازل شده به پیامبر (ص) تردید دارند. اینگونه خطاب به پیامبر (ص) در قالب جمله شرطیه با قصد خطاب اصلی به مردم در قرآن بی سابقه نیست و در اکثر تفاسیر به موارد مشابه اشاره شده است.