اسلام

مسلمان قائل به تحریف قرآن

مسلمانی که قرآن را کلام خداوند می داند اما به غلط معتقد است بخشی از کتاب خدا حذف شده و قرآن موجود همه‌ی آیات الهی نیست «خطاکار» است.
HMouK
۱۳۹۳/۰۳/۱۹
دیگر امور اعتقادی

عدم کفر قائلان به تحریف قرآن

پرسش: آیا کسانی که معتقد به تحریف قرآن هستند از نظر اسلام کافر هستند؟     پاسخ: کفر یعنی انکار آگاهانه خداوند. معتقدان به تحریف قرآن به دلیل شبهاتی به چنین نتیجه نامطلوبی رسیده اند، اما کافر نیستند. موفق باشید ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
HMouK
۱۳۹۲/۱۲/۱۳
علوم قرآن

عدم تحریف قرآن

پرسش: شخصی سنی یا وهابی در توجیه عدم اعتقادش به تحریف قران در مذهبش می گوید اگر کسی مثلاً افلا تعقلون را افلا یعقلون بخواند اشکال ندارد و این تحریف نیست بلکه تفاوت لهجه در قرائت است ولی شما شیعیان اعتقاد راسخ و کامل به تحریف قران دارید. اولاً این مساله را توضیح بفرمایید دوماً آیا صحیح است که اکثر علمای شیعه معتقد به تحریف قران هستند به استناد روایتی در کافی که می گوید قران در اصل ۱۷۰۰۰ آیه داشته است ولی اکنون ندارد؟ سوماً اگر جنابعالی معتقد به…
HMouK
۱۳۹۲/۰۲/۰۵
سخنرانی

ممیزات تشیع

ممیزات تشیع معالم و نشانه های آن است. تکیه بر «آنچه باید باشیم» است. ممیزات در سه بخش بررسی می شود: روشها، باورها و افعال. در روشها ممیزه تشیع پذیرش عقل و شهود در کنار وحی است. ممیزات تشیع در بخش باورها پنج محور است. محور اول توحید است.شیعیان به راهنمایی امامان اهل بیت هم به توحید صفاتی قائلند هم به توحید افعالی. بجای جبر یا تفویض مدرسه‌ی اهل بیت به اختیار قائل است. در این مدرسه هرگز توسل به پیامبر یا ائمه یا شفاعت ایشان توکل به خداوند را…
adamin
۱۳۹۱/۰۹/۰۳