شبه مناسک

ملاک و اقسام بلوغ

بلوغ موضوعی طبیعی و عرفی است، و از حقایق شرعیه محسوب نمی‌شود. نشانه‌ی بلوغ در پسران احتلام، و در دختران قاعدگی (حیض) است. سن از نشانه‌های تعبدی بلوغ نیست، در شرائط جغرافیایی مختلف، شرائط فرهنگی متفاوت و افراد سن بلوغ جنسی تفاوت می‌کند. سنین مذکور در روایات از مختصات زمان و مکان صدور آن روایات است و قابل تعمیم به شرائط دیگر جغرافیایی و فرهنگی نیست. فقهای امامیه در زمینه‌ی سن بلوغ دختران بین قاعدگی و سن خاص چهار قول اختیار کرده‌اند: عدم تعیین سن خاص و اکتفا به قاعدگی،…
HMouK
۱۳۹۲/۰۳/۲۵
اسلام

حق و تکلیف

انسان در مقابل خداوند ذی حق نیست و مکلف محض است. اما در مدار انسان در قبال انسان حقوق و تکالیف دو طرفه مطرح می شود. هیچ حقی نیست مگر اینکه تکلیفی در مقابل آن است. حقوق پایه یا حقوق انسان از آن حیث که انسان است در قبال دیگر آدمیان یا نهایتا طبیعت است.تکلیف دینی را تنها دینداران می پذیرند ، اما تکلیف مقابل حق برای دیندار و غیر دیندار یکسان است و هر دو بر اساس قرارداد اجتماعی موظف به رعایت هستند.
HMouK
۱۳۹۲/۰۱/۱۹
مقالهبخش سوم : دين و سياست

نسبت تكليف و توسعه براساس شاخص مشاركت سياسي

  نسبت  تكليف  و توسعه  براساس  شاخص  مشاركت  سياسي طرح  بحث پيش  از ورود در بحث  اصلي  مناسب  است  تلقي  خود را از موضوع بحث  ارائه  كنم  تا با رفع  ابهام احتمالي ، مفاهمه  يا نقد آن  آسانتر باشد. بي شك  زمينه  طرح  چنين  موضوعي ، دغدغه  ستيز دينداري با توسعه  بوده  است . مثل  اين كه  بعضي  از سر تكليف  و وظيفه  شرعي  با همه  يا بعضي  اركان  توسعه  به معارضه  برخاسته  باشند، يا بيم  آن  رود كه  از سوي  متشرعان  و متدينان  موانعي  براي  توسعه  ايجاد شود. با…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶