بخش دوم: آزادی بیان و گفتارهای نفرت‌زا

نامه انتقادی به مفتیان حکم اخیر ارتداد

ما با صراحت اهانت به باورهای دینی مسلمانان و اعتقادات مذهبی شیعیان را در هر قالبی محکوم می کنیم. ائمه اهل بیت (ع) مورد احترام همه مسلمانان هستند و به باور شیعیان پس از پیامبر (ص) منبع معارف اسلامی محسوب می شوند. مجازات اهانت و تمسخر و تحقیر مطلقا اعدام نیست. مجازات را قانون گذار پیش بینی می کند. قانون نیز می باید حداقل موازین بین المللی حقوقی را دارا باشد. آیا با اینگونه فتاوا و احکام نسنجیده قرار است تروریستی بودن تعالیم اسلامی توسط آقایان محترم تثبیت شود!؟ لازمه…
HMouK
۱۳۹۳/۰۴/۳۰
احکام جزائی

سبّ النبی در زمان مستی

پرسش: مسلمانی در یک مهمانی خصوصی در حالت مستی به پیامبر (ص) اهانت کرده و به اعدام محکوم شده  و در انتظار اجرای حکم است. آیا این حکم عادلانه است؟ پاسخ: ۱.  فرد مست به دلیل زوال موقت عقل مکلف محسوب نمی شود تا به واسطه‌ی قول باطل زمان مستی مستحق مجازات سابّ النبی باشد. ۲. مطابق موازین فقه سنتی بر وی حد شرب خمر جاری می شود. ۳. در رساله نقد مجازات مرتد و سابّ النبی  مفصلا و مستندا اثبات کرده ام مجازات اعدام مرتد و ساب النبی منتفی…
HMouK
۱۳۹۲/۱۲/۱۳