شاهد

شاهد ازدواج

پرسش: شرایط سنی شاهد ازدواج چیست؟ می توان شاهد زن داشت؟     پاسخ: شهادت در ازدواج مستحب و در طلاق واجب است. شاهد ازدواج

شاهدان طلاق

سوال ۱ . آیا اساسا حضور دو شاهد در طلاق لازم است پاسخ: در مذهب اهل بیت از شرائط صحت طلاق حضور دو شاهد عادل