شرح گلشن راز

شرح گلشن راز، جلسه چهارم

شرح ابیات شماره ۱۱۱ تا ۱۲۹شامل پاسخ به پرسش دوم با موضوع فکر در طریقه عرفانی است. شبستری در این ابیات از تفکر ذات حق به عنوان تفکر منهی و تفکر در اسماء و افعال الهی به عنوان تفکرمطلوب یاد کرده است. نقد تفکر فلسفی در کنار مقایسه آن با فکر عرفانی در این بخش نیز ادامه دارد. سیه رویی ز ممکن در دو عالَم / جدا هرگز نشد، والله اعلم
HMouK
۱۳۹۵/۰۹/۰۳
شرح گلشن راز

شرح گلشن راز، جلسه سوم: چیستی فکر

شرح ابیات شماره ۷۰ تا ۱۱۰ گلشن راز شامل پاسخ به سؤال اول و موضوع آن چیستی تفکر است. شیخ محمود شبستری در این چهل بیت، تفکر فلسفی را نقد و از فکر به شیوه عرفا دفاع کرده است. دلی کز معرفت نور و صفا دید / ز هر چیزی که دید، اوّل خدا دید
HMouK
۱۳۹۵/۰۷/۲۸
اسلام

تقدم فکر بر ذکر

پرسش: بسیاری از بزرگان همواره برای تکامل بر دوچیز تاکید داشته اند و آن دوچیز مهم عبارتند از: فکر و ذکر. در قرآن کریم هم بارها برتعقل و تفکر تاکید شده است. حتی این حدیث معروف که می گوید ساعتی تفکر برتر ازهفتاد سال عبادت است بارها گفته و شنیده شده است و طبیعتا هرکسی که مقام علمی بالاتری داشته باشد, می تواند متفکر بهتری هم باشد. اما درعوض بسیاری افراد هم بوده اند که بدون داشتن سواد خیلی بالا به مقامات بالایی رسیده اند. مثلا علامه طباطبایی ( البته…
HMouK
۱۳۹۱/۱۰/۱۵