عبادات و مناسک

قرائت قرآن به صورت خوابیده؟

پرسش: ايا قرآن خواندن از روي موبايل به صورت خوابيده (در صورت خستگي) اشكال دارد؟ پاسخ: حرام نیست، اما بهتر است در زمان سرحالی با رعایت ادب مناسب کتاب الهی قرائت شود. موفق باشید. ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
HMouK
۱۳۹۲/۱۲/۱۲
علوم قرآن

تفاوت قرائتهای قرآنی ورش و نافع

مصحف عثمانی به دلیل کاستی های خط کوفی در نقطه و اعراب و گویشهای مختلف و اشتباه برخی قراء به چندین قرائت تلاوت شده است. اکثر قریب به اتفاق این اختلاف قرائات باعث تفاوت معنی نمی شود.در موارد اختلافی هیچیک از قرائات متواتر نیستند.
HMouK
۱۳۹۲/۰۱/۱۹
احادیث

رب تال للقرآن و القرآن یلعنه

پرسش: عبارت «رب تال للقرآن و القرآن یلعنه» را از جهت صحت و سقم روایی ارزیابی فرمائید؟   پاسخ: غزالی چنین مطلبی را در احیاء علوم الدین بدون سند ذکر کرده است. مجلسی در بحارالانوار به نقل از کتاب جامع الاخبار  به عنوان حدیثی مرسل از پیامبر (ص) نقل کرده است. نتیجه: استناد آن به پیامبر (ص) قابل اثبات نیست. موفق باشید. محسن کدیور  
HMouK
۱۳۹۲/۰۱/۱۹