نقد کتاب ابتذال مرجعیت شیعه

نقد کتاب ابتذال مرجعیت شیعه

فهرست و متن کامل نقدهای کتاب ابتذال مرجعیت شیعه

در نقد کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» تا کنون هفده یادداشت، مقاله یا سلسله مقالات و دو کتاب منتشر شده است. متن کامل مقالات و مشخصات کتابها در این فهرست آمده است. در این عرصه پنج نویسنده فضل تقدم دارند. حسینی اشکوری نخستین منتقد با سه نقد، ذوعلم و مؤمن قمی هر یک با دو نقد در صدر جدول رده بندی هستند. علی‌پور وحید نخستین کتاب را در نقد ابتذال مرجعیت شیعه منتشر کرد، و بابائی با سلسله مقالاتی پایه دومین کتاب نقد را ریخت. اندیشکده برهان خط مقدم نقد بوده است.

نقد کتاب ابتذال مرجعیت شیعه

انتشار دو کتاب‌ در نقد «ابتذال مرجعیت شیعه»

تا کنون دو کتاب در نقد کتاب ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری (۱۳۹۴) منتشر شده است. اولی کتاب «ارتقای مرجعیت شیعه» (۱۳۹۴) نوشته‌ حسن علی‌پور وحید توسط دفتر نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها در قم منتشر شده است. کتاب دوم «ابتذال شبهه افکنی» (۱۳۹۷) به قلم نویسندگان اندیشکده برهان (از مؤسسات اقماری دفتر رهبری) توسط انتشارات دیدمان در تهران در سال ۱۳۹۸ توزیع شده است. به شهادت نقدهای متعدد این دو مؤسسه، نقد آراء کدیور یکی از ماموریت های اصلی آنها از سوی دفتر رهبری است.

نقد کتاب ابتذال مرجعیت شیعه

گفتگوی عصر اندیشه با احمد منتظری

اصلاً آقای کدیور را نمی‎شود نماینده طرز تفکر آیت‎الله منتظری دانست. ایشان اصلاً ولایت فقیه را به کلی قبول ندارد، ولی آقای منتظری قبول داشت. من اگر بودم یک چنین مطالبی [کتاب ابتذال مرجعیت شیعه] را نمی‎نوشتم. چون این‌طور نیست که بگوییم این آقا مرجعیت را مبتذل کرده است. در واقع انگار خود مرجعیت در ذهن مردم مبتذل می‎شود. با این کتاب، کل مرجعیت زیر سوال رفته، یعنی مخاطبان ایشان که فقط روشنفکرها و فرهیختگان نیستند، توده مردم هم هستند. آن‌وقت مردم هم می‎گویند پس مرجعیت یک امر ضدارزش است.