طلاق خُلع بدون رضایت شوهر

پرسش:

همسرم با وجود فرزندان خردسال و عدم رضایت من به دادگاهی در کراچی رفته، مهریه‌ی خود را بخشیده و قاضی با اجرای طلاق «خُلع» حکم جدایی ما را صادر کرده است. آیا با وجود عدم حضور من در دادگاه و عدم رضایتم و علاقه‌ام به همسرم طلاق خُلع جاری شده اعتبار شرعی دارد و او حق ازدواج با مرد دیگری را دارد؟

 

پاسخ:

ضمن ابراز تأسف از واقعه‌ی تلخی که در زندگی خانوادگی شما اتفاق افتاده است، اجرای خُلع در سه صورت بدون رضایت شوهر معتبر است: اول قاضی مجری خُلع مجتهدی باشد که در خُلع رضایت شوهر را شرط نمی داند. دوم زن مقلد مجتهدی باشد که در خُلع رضایت شوهر را شرط نمی داند. سوم قاضی و زن به نظر مجتهدی مراجعه کنند که خُلع را حق زن بداند، همچنانکه طلاق را حق شوهر و مبارات را حق زوجین بداند، لذا همچنانکه در اجرای طلاق رضایت زن شرط نیست، در اجرای خُلع نیز رضایت شوهر شرط نیست.

در غیر این سه صورت بدون رضایت شوهر اجرای خُلع صحیح نیست، و زن همچنان زوجه‌ی شوهر خود محسوب می شود و ازدواج با مرد دیگری برای وی مجاز نخواهد بود. در شرطیت رضایت شوهر در اجرای خُلع ادعای اجماع فقها شده است. در هر صورت خلع بدون رضایت شوهر در سه صورت فوق صحیح است.

موفق باشید

محسن کدیور