سازگاری اظهارات قرآن درباره‌ی عیسی مسیح (ع)

پرسش
اینجانب سؤالی از جناب عالی‌ در باره زندگی‌ مسیح از دیدگاه قران دارم.
بر اساس اعتقاد مسلمین و روایت صریح قران (۴:۱۵۷) مسیح کشته نشده است. اما در سوره مریم آیه ۳۳ ،  سه‌ مرحله از زندگی‌ مسیح یعنی تولد ، مرگ و بر انگیخته شدن مجدد روایت شده است، که خود منطبق بر اعتقاد مسیحیان است.
حال با مقایسه این ۲ آیه نوعی تضاد در مفهم این دو دیده میشود و حتی سوره مریم اعتقاد مسیحیان را دال بر مرگ مسیح و بر انگیخته شدن مجدد آن تائید کرده و در تضاد ظاهری با  عقاید مسلمین می‌‌باشد .بسیار خوشحال میشوم اگر در حل این پرسش به اینجانب کمک کنید.

 

پاسخ:
آیه ۳۳ سوره مریم این است:  وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا
و درود بر من، روزى كه زاده شدم و روزى كه مى‌ميرم و روزى كه زنده برانگيخته مى‌شوم.»ه
عیسی مسیح به صلیب کشیده نشد، نزد خداوند تا زمان مقرر زنده است، اما در نهایت در آخرالزمان همانند همه آدمیان خواهد مرد و همانند بقیه مردم برانگیخته خواهد شد. بحث این آیه مرگ وی در آینده است نه به صلیب کشیده شدن یا مردن در گذشته که ادعای رسمی مسیحیان است. بنابراین اظهارات قرآن درباره عیسی مسیح سازگار و هماهنگ است.
موفق باشید
محسن کدیور