عدم نجاست بهائی‌ها

پرسش: نظرتان در مورد نجاست بهائی ها چیست؟
پاسخ:

الف. اصل بر«طهارت ذاتی انسان» است. طهارت موافق اصل است و نجاست دلیل می خواهد.

ب. بهائی ها موحدند (یا حداقل خود را موحد می دانند) به نبوت پیامبر اسلام (ص) قائلند، هرچند به خاتمیت ایشان باور ندارند، و به اعتقاد ما مسلمانان دینی غیرالهی و باطل دارند.

ج. اما بطلان دین و عقیده لزوما باعث نجاست نمی شود، و قول به نجاست اهل توحید و نبوت محل اشکال است.

نتیجه: بهائی‌ها محکوم به طهارتند.

۲۳ شهریور ۱۳۹۲

Mohsen Kadivar