عیدالزهرا: بدعت و خلاف شرع

پرسش: برخی اخباری‌ها نام عمر و ابوبکر را با لعنت الله به کار می برند . در بعضی کتب تاریخی از آنها طرفداری شده و در بعضی ضد آنها گفته شده و آنها با تمسک به یک حدیث ، خود را مجاز به برپایی عیدالزهرا می دانند . در این مورد لطفا راهنمایی بفرمایید .

 
پاسخ:
الف. جناب ابوبکر و جناب عمر از صحابه‌ی نخستین و پدر همسران پیامبر ام المومنین عایشه و ام المومنین حفصه هستند و در راه اسلام مجاهدتها و خدماتی کرده اند و خلیفه‌ی اول و دوم مسلمانان اهل سنت محسوب می شوند. سبّ و هتک حرمت آنها حرام است، هرچند انتقاد از خطاها و ظلمی که در حق اهل بیت کرده اند حق مشروع منتقدان است.
درباره لعن جداگانه بحث کرده ام: عدم جواز لعن خلفای راشدین، امهات مؤمنین و صحابه
ب. برگزاری مراسمی بنام عیدالزهرا فاقد هرگونه ریشه صحیح تاریخی، فاقد هرگونه مستند معتبری به ائمه‌ی اهل بیت، و خلاف مسلمات اخلاق اسلامی است. برگزاری و مشارکت در چنین مجالسی بدعت و خلاف شرع است.

۳۰ شهریور ۱۳۹۲