ندای سبز

 

ندای سبز: روایتی از جنبش سبز مردم ایران، جلد اول: نوشتارها (۹۳-۱۳۸۸)،

کتاب الکترونیکی، آبان ۱۳۹۳، ۴۷۸ صفحه

روی جلد ندای سبز

 pdf

ندای سبز، ج۱

جرقه‌ی شروع جنبش سبز اگرچه در اعتراض به بیرون آوردن محمود احمدی‌نژاد از صندوق رأی دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری زده‌شد، اما به سرعت به اعتراض مردمی و گسترده به سیاستهای سیدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که معترضان از او با عنوان دیکتاتور ایران یاد می‌کردند تبدیل شد. جمهوری اسلامی حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مدنی را به رسمیت نشناخت و زندان، شکنجه، خفقان و فشار را چاره‌ی کار دانست. به اعتراف سران سیاسی، نظامی و امنیتی نظام این جنبش که از آن به «فتنه‌ی سبز» یاد می‌کنند، هنوز بزرگترین تهدید داخلی نظام جمهوری اسلامی است و شهروندان به مجرد کمترین نقشی در آن از حقوق و امتیازات اجتماعی و سیاسی محروم می‌شوند. جنبش سبز مبارزه‌ی ملی با انحرافات جمهوری اسلامی از سوی کسانی است که نسل اول آن خود از دست‌اندرکاران این انقلاب و نظام بوده اند و اکنون با پشت سرگذاشتن تجربه‌ی سه دهه و اندی جمهوری اسلامی پخته‌تر شده خواستار اجرای قانون اساسی، و تحقق وعده‌های استقلال، آزادی و عدالت هستند.
«ندای سبز: روایتی از جنبش سبز مردم ایران» روایت نویسنده از جنبش سبز با سه محور «اجرای اصول معطله‌ی قانون اساسی درباره حقوق ملت»، «پاسخگو کردن حکومت» و «نقد ولایت جائر و استبداد دینی» است. کتاب در دو جلد تنظیم شده است، جلد اول: نوشتارها و جلد دوم: گفتارها. جلد نخست شش بخش دارد: مقالات، یادداشتها، نامه‌ها، تسلیت‌ها و تبریک‌ها، بیانیه‌های جمعی، و نامه‌های جمعی. در این جلد هفتاد نوشته‌ی کوتاه و بلند مرتبط با جنبش سبز که در بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ نوشته‌شده گرد‌آمده‌اند. چهل و چهار نوشتار فردی و بیست و شش نامه و بیانیه جمعی است. در پیش‌گفتار جمع‌بندی اخیر نویسنده همراه با چکیده‌ای از مطالب اصلی کتاب آمده‌است. چهار پیوست، آلبوم تصاویر و مقدمه‌ی انگلیسی از ملحقات کتاب است.

***

 فهرست

پیش‌گفتار

به‌جای مقدمه

     بخش اول، مقالات

در سوگ مشروعیت بر باد رفته

تنفیذ در مسجد ضرار

جنبش سبز: عبرت‌ها و امیدها

جنبش سبز در چهارراه جمهوری

جمهوری اسلامی بر سر دوراهی

جنبش سبز و قانون اساسی

نرمش قهرمانانه یا خشونت‌ورزی کینه‌توزانه؟

مایۀ خجالت و روسیاهی استبداد است نه آزادی‌خواهی

ما هنوز هم عدالت‌خانه می‌خواهیم

چنین کنند زمامداران با رقبای منتقدشان

     بخش دوم، یادداشت‌ها

چرا علی تنهاست؟

سومین یورش ارباب تزویر

حذف آخرین ناهماهنگ

پرسش‌های بی‌پاسخ

سوگوار عزّت از دست رفتۀ ایران

شهید عزّت ایران

حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

در رثای مجتهد مجاهد

در سوگ پیش‌کسوت آزادی‌خواهی

در سوگ منتقد تراز اول ولایت جائر

پاسخ به افسران جنگ نرم

اعتراض به ضرب‌وجرح زندانیان سیاسی

     بخش سوم، نامه‌ها

     بخش چهارم، تسلیت‌ها و تبریک‌ها

     بخش پنجم، بیانیه‌های جمعی

     بخش ششم، نامه‌های جمعی

پیوست‌ها

آلبوم تصاویر

به همین قلم

فهرست تفصیلی

مقدمۀ انگلیسی

 

جلد ندای سبز