درخواست بازدید فوری گزارشگران ویژه کمیساریای عالی حقوق بشر

درخواست بازدید فوری گزارشگران ویژه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از ایران
کمیساریای عالی حقوق بشر
سازمان ملل متحد، ژنو، سوئیس

عالیجناب خانم ناوانتم پیلای
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
چنان که استحضار دارید در ماه دسامبر سال ۲۰۰۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به دولت ایران توصیه کرد تا اجازه دهد که گزارشگران موضوع حقوق بشر به ایران سفر کنند و دولت ایران با گزارشگران همکاری لازم به عمل آورد.
با توجه به این که مقامات دولت ایران تائید کرده اند گزارش گران ویژه حقوق بشر اجازه دارند در آینده نزدیک به ایران بروند و همکاری لازم با آنان انجام خواهد شد؛ ما، امضا کنندگان این نامه، که همگی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، اهمیت بسیار و فوریت قائلیم، نیز ازشما تقاضا می کنیم، در اولین فرصت ممکن، گزارشگران ویژه ی “بازداشت های خودسرانه”، “اعدام های فراقانونی” و “شکنجه” از ایران بازدید کرده و در خصوص کسانی که پس از حوادث انتخابات به مجازات مرگ محکوم و به دار آویخته شده اند، در مورد افرادی که به زندان های سنگین محکوم و حکم آنان در حال اجراست، و نیز در مورد کسانی که یا رسیدگی به اتهامات آنان جریان است و یا بدون هرگونه اتهامی در زندان بسر می برند، تحقیق کنند و گزارش مشاهدات خود را تهیه و به اطلاع مقامات ذی صلاح برسانند.
تصریح می کنیم بازدیدهای فوق وقتی ثمر بخش است که گزارشگران ویژه به پرونده ها دسترسی یابند، از زندان ها و زندانیان سیاسی بازدید کنند، و از امکان دیدار و مصاحبه با خانواده ها و وکلای مدافع آنان برخوردار شوند.
چنانچه بازدید گزارشگران از ایران هرچه زودتر انجام شود آنگاه ممکن است مصیبت های کمتری را شاهد باشیم. از این روی اطلاع عموم از موانعی که ممکن است هنوز بر سر راه این بازدید گزارشگران، از سوی مقامات ایران موجود باشد، کمک کننده است.

 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۹ (۱۴ می ۲۰۱۰)

شیرین عبادی، مهرانگیز کار، عبدالعلی بازرگان، مسعود بهنود، محسن کدیور، عطاءالله مهاجرانی، فرخ نگهدار، حسن یوسفی اشکوری