انقلاب و نظام در بوته‌ی نقد اخلاقی

روحانی، روی جلد

 pdf

انقلاب و نظام در بوته نقد اخلاقی ۲

مجموعه‌‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد (۳)

انقلاب و نظام در بوته‌ی نقد اخلاقی
آیت‌الله سید‌محمد روحانی، مباهته و مرجعیت

محسن کدیور

کتاب الکترونیکی، اردیبهشت ۱۳۹۳، ویرایش دوم: آذر ۱۳۹۴، ۲۳۳ صفحه، ناشر: وبسایت رسمی محسن کدیور

***

آیت الله سید محمد روحانی (۱۳۷۶-۱۲۹۹) شاخص ترین مخالف آیت الله خمینی و نهضت اسلامی در بین سالهای ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۶ در حوزه‌ی علمیه‌ی نجف بوده است. روحانیون مبارز نجف معتقدند وی در مخالفت، تضعیف و ایذاء سید روح الله موسوی خمینی به دلیل سیاسی و انقلابی بودنش چیزی فروگذار نکرد. برخی اطرافیان آیت الله خمینی هم در مرداد ۱۳۴۹ و خرداد ۱۳۵۰ سه بهتان و افترای زشت به شخص آیت الله روحانی به شکل وسیعی منتشر کردند، که باعث شد سید روحانی از حیّز انتفاع ساقط شود. متاسفانه از سوی آیت الله خمینی نه تنها برخورد تنبیهی مناسبی با مفتریان و جاعلان و بهتان زنندگان صورت نگرفت بلکه برخی از آنها مسئول تدوین تاریخ انقلاب شدند.
یکی از اوراق سیاه پرونده‌ی جمهوری اسلامی در حوزه‌ی مرجعیت اعمال فشار و ممانعت از مرجعیت مرحوم آیت الله سید محمد روحانی است. مطابق ضوابط سنتی حوزه های شیعی آن مرحوم در دهه‌ی هفتاد شمسی در مظان اعلمیت بوده است. اینکه یک مجتهد نهایتا متجزی به زور قدرت سیاسی اعلام مرجعیت کند و مانع از مرجعیت رسمی مجتهد مطلقی که در مظان اعلمیت است بشود از بدعتهای جمهوری اسلامی است. با ممانعت نظام از عمل به وصیتش، جنازه‌ی وی به اعتراض در منزل مسکونیش دفن شد.

این کتاب شرح قضایای آیت الله روحانی با انقلاب و جمهوری اسلامی در دو محور مباهته و مرجعیت از منظر دینی و اخلاقی است.

***

فهرست:

مقدمه
بخش اول: اخلاق و سیاست در دوران انقلاب (۵۶-۱۳۴۴)
فصل اول. روایت عضو دفتر استفتاء آیت الله خمینی
فصل دوم. روایت عضو هسته‌ی مرکزی روحانیون مبارز نجف
فصل سوم. روایت مورخ رسمی «نهضت امام خمینی»
فصل چهارم. روایت زائر انقلابی نجف
فصل پنجم: روایات روحانی مبارز تهران و سخنگوی روحانیون مبارز نجف
فصل ششم. گزارش تکان‌دهنده‌ی سید منیر مقلد آیت الله خمینی
فصل هفتم. روایتهای نماینده و عضو دفتر آیت الله خمینی
فصل هشتم. آیت الله روحانی از منظر دیگر
فصل نهم. بیانات عمومی آیت الله خمینی
فصل دهم. نامه‌‌های اختصاصی آیت الله خمینی
فصل یازدهم. عکس العمل آیت الله خمینی نسبت به بداخلاقی یارانش
جمع بندی
بخش دوم: اخلاق و سیاست در دوران استقرار نظام ( ۷۶-۱۳۵۷)
فصل دوازدهم. آیت الله روحانی و مرجعیت شیعه (در سالهای ۷۶-۱۳۷۱)
فصل سیزدهم. درگذشت آیت الله روحانی (مرداد ۱۳۷۶)
فصل چهاردهم: انقلاب و نظام در بوته‌ی نقد اخلاقی
فهرست منابع
گزیده‌ی اسناد
آلبوم تصاویر
فهرست تفصیلی
به همین قلم
خلاصه انگلیسی

***

rouhani-fb