چالش اسلام و قدرت

چالش اسلام و قدرت:

نقد سروش

جلسه اول

روشنفکر دینی محترم دکتر عبدالکریم سروش پنجمین گام خود را در اجرای برنامه حساب شده «اصلاح دین» برداشت. گام جدید به شکل زیر قابل صورت بندی است:

مقدمه اول. اسلام یعنی تاریخ اسلام و تفسیر آن. قرآن تألیف محمد است، و تابع شخصیت او.

مقدمه دوم. اسلام دینی خشن، خدای اسلام سلطانی مقتدر، قرآن کتاب خوف نامه، و محمد عارفی مسلح و پیامبری اقتدارگرا بوده است.

مقدمه سوم. صوفیان خصوصا مولوی نقص اسلامِ عبوس را رفع کرده، عشق و طرب را به آن افزوده اند. مثنوی و دیوان شمس «عشق نامه» هستند.

مقدمه چهارم. اسلام به منزله قدرت – که لزوما مذموم نیست – در تعامل با دیگر قدرتها برای ثبیت به ارعاب احتیاج دارد.

مقدمه پنجم. روح اقتدارطلبی از جانب پیامبر در دین، کتاب و پیروانش دمیده شده است. برخی شواهد: روایات متواتر قتل مرتد، ماموریت پیامبر برای جنگ با مردم برای مسلمان کردن آنها (جهاد ابتدایی)، و نصر بالرعب؛ ولایت الهی یعنی رخصت کشتن کودک بیگناه توسط خضر؛ و شارع بودن شامل رخصت صدور احکام مجازات و اعدام افراد.

این مقدمه‌ها بر چه ادله ای مبتنی هستند؟

آیا قرآن از انجیل خشونت بارتر، و به لحاظ تاریخی مسلمانان خشن تر از مسیحیان عمل کرده اند؟

آیا تنها یا بزرگترین عامل خشونت احتمالی بعد از پیامبر تعالیم ایشان بوده است؟

آیا معنای اسلام تسلیم به قدرت حکومت پیامبر بوده است؟

آیا پیامبر مشرکان را بین پذیرش اسلام و مرگ مخیر کرده بود؟

آیا پیامبر به کشتن مرتدها امر و خود شخصا کسی را به جرم ارتداد یا سبّ اعدام کرده است؟

آیا سیره ابن اسحاق یا ابن هشام مدارک معتبری برای توصیف پیامبر هستند؟

به چه دلیل سنجه اعتبار قرآن و اسلام مثنوی و دیوان شمس است؟

«اسلام تجربت اندیش» چه تضمینی برای رعایت حقوق بیگناهان دارد؟

آیا هیچیک از دعاوی سروش در گام پنجم وی تازگی دارد؟

به چه دلیل این دعاوی اسلامی است؟

تفاوت این دعاوی با رویکرد مستشرقان، اسلام ستیزان یا بنیادگرایان افراطی مسلمان در چیست؟

با توجه به این نظرات «روشنفکری دینی» به کجا می رود؟

با این توصیفات از اسلام، قرآن و پیامبر، چه مزیتی در مسلمانی باقی می ماند؟ 

وبینار نواندیشی دینی

شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹، ۹ ژانویه ۲۰۲۱

ساعت ۲۱ به وقت ایران و ۱۲ و ۳۰ دقیقه به وقت شرق آمریکا

دو ساعت همراه با پرسش و پاسخ

این جلسه در نرم افزار Gotomeeting به‌ صورت مجازی برگزار و به طور همزمان از کانال اینستاگرامی Mohsen.kadivar.official  به صورت زنده Live Instagram  پخش خواهد شد.

لینک شرکت مستقیم در جلسه

https://global.gotomeeting.com/join/990902253

ایمیل تماس

[email protected]