سوی سراب با غرر

سویِ سرابِ با غَرَر

چالش اسلام و قدرت

نقد ادعای پیامبر اقتدارگرا، جلسه سیزدهم

 

پاسخ مختصر به پرسشهای ذیل حول چهار محور:

الف. اسلام تاریخی و واقعی

آیا پیامبر واقعی و اسلام واقعی دست نیافتنی هستند؟

آیا اسلام چیزی جز تفسیرهای درست و نادرستِ در دست نیست؟

معنای انکار اسلام واقعی (اسلام حقیقتا رخ داده) ارائه شده توسط خدا و پیامبر چیست و چه لوازمی دارد؟

با گزارشهای تاریخی موجود درباره پیامبر و اسلام چگونه باید مواجه شویم؟ مواجهه انتقادی یا به اسم پدیدارشناسی هر رطب و یابسی را پذیرفتن؟

آیا تاریخ اسلام معادل اسلام، تجلی تعالیم پیامبر و آینه اسلام است؟

آیا با انکار اسلامِ واقعی، تفسیر نادرست از اسلام هم نداریم؟!

ب. روش‌پریشی

چرا ادعای پیامبر اقتدارگرا بر خلاف نظر مدعی، نقض موازین پدیدارشناسی (تاریخی و اخلاقی) است؟

چرا مدعی مذهب کلامیش را از نواعتزالی‌گری به اشعری‌گری تغییر داده است؟

آشوب روش پریشی در محصولات مدعی چگونه قابل توجیه است؟ نتیجه کلامی فلسفی از تبیین عرفانی گرفتن، یا خلط فلسفه تحلیلی و تصوف.

چرا مدعی به نسبیت معرفت شناختی و اخلاقی رسیده است؟

ج. ادعای سیاسی

ادعای پیامبر اقتدارگرا با آقای خمینی چه نسبتی دارد؟

ادعای پیامبر اقتدارگرا با تطهیر طالبانِ رو به رشد در کشور همسایه چه مناسبتی دارد؟

روشنفکری دینی به سبک مدعی، پروژه سیاسی با لوازم دینی است، یا برعکس؟

رویکرد روانشناسانه پیامبر اقتدارگرا با سرخوردگیهای یک خطیب فعال چه نسبتی دارد؟

د. قلب اسلام

چرا قبض و بسط تئوریک شریعت فصل الخطاب نیست؟ چرا باید با آن نقادانه برخورد کرد؟ نقاط قوت و ضعفش چیست؟

مقصد قبض و بسط تئوریک شریعت، صراطهای مستقیم، بسط تجربه نبوی، رؤیای رسولانه و پیامبر اقتدارگرا کجاست؟

قلب اسلام یعنی چه؟ و با اصلاح اصل اسلام چه نسبتی دارد؟

چرا افتراق روشنفکری دینی (سرگرم اصلاح دین) به سبک مدعی و نواندیشی دینی (در کار اصلاح معرفت دینی) ناگزیر است؟

نکات مثبت روشنفکری دینی به سبک مدعی چیست؟ و چه هزینه و فایده هایی برای اندیشه اسلامی معاصر داشته است؟

***

وبینار نواندیشی دینی

یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰، ۴ جولای ۲۰۲۱

ساعت ۲۱ به وقت ایران و ۱۲:۳۰ به وقت شرق آمریکا

دو ساعت و نیم همراه با پرسش و پاسخ

این جلسه به همت «سازمان پژوهشگران ایرانی سبزاندیش (سپاس)» در نرم افزار Gotomeeting به‌ صورت مجازی برگزار و به طور همزمان از کانالهای اینستاگرامی  @Mohsen.kadivar.officialو @sepas_news به صورت زنده Live Instagram  پخش خواهد شد.

لینک شرکت مستقیم در جلسه

https://global.gotomeeting.com/join/961680205

ایمیل تماس

[email protected]