آب شوری نیست درمان عطش

آبِ شوری نیست درمانِ عطش

چالش اسلام و قدرت

نقد ادعای پیامبر اقتدارگرا، جلسه چهاردهم

عبدالکریم سروش از سال ۱۳۵۷ یکی از پژوهشگران نواندیش و خطبای اثرگذار ایران و از اواخر دهه شصت به مدت حدود دو دهه شاخص‌ترین روشنفکر دینی فارسی‌زبان محسوب می شود. مروری بر سی و شش کتاب منتشرشده او کارنامه‌ای پربار را نشان می‌دهد. حساب سروشِ مترجم و مولفِ مباحث فلسفه علوم تجربی و اجتماعی، معرفت شناسی، کلام جدید، اخلاق نقلی، و اخلاق سیاسی از حساب سروش به عنوان روشنفکر دینی جداست. بحث «چالش اسلام و قدرت» نقد سروش روشنفکر دینی به اجمال و «ادعای پیامبر اقتدارگرا» به تفصیل است.

نمی‌توان امتیازات «سروش یک» (پژوهشگر مباحث فلسفه و عرفان) را به پای «سروش دو» (روشنفکر دینی) هزینه کرد. می توان قدرشناس خدمات «سروش یک» بود، و در عین حال منتقد منصف و رادیکال «سروش دو» بود. مسیر «روشنفکری دینی» ترسیم شده در کتابهای قبض و بسط تئوریک شریعت، صراطهای مستقیم، بسط تجربه نبوی، و کلام محمد رؤیای محمد، و خصوصا ادعای پیامبر اقتدارگرا به شدت قابل مناقشه است. نقد قولْ دلیل اهتمام، احترام و دوستی مشفقانه با قائل است. این نقد بزرگترین خدمت به «سروش یک» است و به دلیل اهمیت جایگاه وی، در عین پاس‌داشت آزادی بیان نسبت به ضعف مفرط «سروش دو» باید به شدت حساس بود.

در چهاردهمین (و آخرین جلسه) به پرسش‌های زیر پاسخ داده می شود:

– امتیازات فعالیتهای فرهنگی عبدالکریم سروش در حوزه های فلسفی، عرفانی، اخلاق نقلی، کلام جدید و اخلاق سیاسی چیست؟

– چرا باید با «قبض و بسط تئوریک شریعت» نقادانه برخورد کرد؟ و چرا فصل الخطاب نیست؟

– مقصد روشنفکری دینی به سبک سروش (قبض و بسط تئوریک شریعت، صراطهای مستقیم، بسط تجربه نبوی، رؤیای رسولانه و پیامبر اقتدارگرا) کجاست؟

– «قلب اسلام» یعنی چه؟

– چرا افتراق «روشنفکری دینی» به سبک سروش (سرگرم اصلاح دین) و «نواندیشی دینی» (در کار اصلاح معرفت دینی) ناگزیر است؟

– روشنفکری دینی به سبک سروش چه مزایا و آسیب‌هایی برای اندیشه اسلامی معاصر داشته است؟

*****

وبینار نواندیشی دینی

یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰، ۲۵ جولای ۲۰۲۱

ساعت ۲۱ به وقت ایران و ۱۲:۳۰ به وقت شرق آمریکا

دو ساعت و نیم همراه با پرسش و پاسخ

این جلسه به همت «سازمان پژوهشگران ایرانی سبزاندیش (سپاس)» در نرم افزار Gotomeeting برگزار و به طور همزمان از کانالهای اینستاگرامی  @Mohsen.kadivar.officialو @sepas_news به صورت زنده Live Instagram  پخش خواهد شد.

لینک شرکت مستقیم در جلسه

https://global.gotomeeting.com/join/801100269

ایمیل تماس

[email protected]