آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۹

آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۹

مقایسه اندیشه سیاسی طباطبایی و بازرگان

در این گفتار درباره چهار مسئله به شرح زیر بحث می شود:

الف. تکمیل مباحث گذشته: نکات تازه ای درباره خانه روبروی مدرسه حجتیه بعد از اخراج آقای طباطبایی از آن در سال ۱۳۴۶، و اسناد ساواک درباره صاحبان حساب بانکی کمک به مبارزان فلسطین در سال ۱۳۴۹ (طباطبایی، سیدابوالفضل موسوی زنجانی و مطهری) مطرح می شود.

ب. روابط طباطبایی و بازرگان: در ملاقات مهدی بازرگان و یدالله سحابی با آقای خمینی در منزل آقای طباطبایی در زمستان ۱۳۴۱ چه نکاتی مطرح شد؟ و آقای طباطبایی در این ملاقات چه نقشی داشت؟ چرا در سال ۱۳۴۴ آقای طباطبایی به ملاقات بازرگان و برادرزاده خود محمدصادق در زندان قزل قلعه می رفته است؟

ج. تحلیل انتقادی کتاب «بحثی در مرجعیت و روحانیت» (دی ۱۳۴۱): این کتاب نقطه عطفی در تاریخ تفکر سیاسی آن دوران محسوب می شود. آیا از این کتاب بحث ولایت سیاسی فقیه به‌دست می‌آید؟ کتاب به مرام آقای طباطبایی نزدیک‌تر بوده یا روش آقای خمینی؟ کدام‌یک از هفت نویسنده ده مقاله این کتاب (طباطبایی، ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی، مطهری، بازرگان، بهشتی، طالقانی و مرتضی جزایری) چه در این کتاب چه بعدا خارج از این کتاب به نوعی ولایت سیاسی فقیه باور داشته اند و کدامیک منکر ولایت سیاسی فقیه بوده اند؟ تلقی بازرگان تنها نویسنده غیرروحانی این کتاب درباره حکومت اسلامی و اسلام اجتماعی و سیاسی چه بوده است؟

د. مقایسه اندیشه سیاسی طباطبایی و بازرگان: مهدی بازرگان در مقاله «مرز بین دین و سیاست» (شهریور ۱۳۴۱) و کتاب «بعثت و ایدئولوژی» (مبعث سال ۱۳۴۳) از چه رابطه ای بین اسلام و سیاست دفاع کرده است؟ این تلقی به عنوان دیدگاه روشنفکر دینی آن دوران چه نسبتی با تلقی آقای طباطبایی از اسلام اجتماعی، حکومت اسلامی و نسبت بین اسلام و سیاست دارد؟ به عبارت دیگر دیدگاه سیاسی متفکران مسلمان ایرانی مستقل از آقای خمینی در دهه چهل چه بوده است؟ سیر تحول اندیشه سیاسی بازرگان بعد از تجربه جمهوری اسلامی در مقالات و کتب «تفکیک دین و سیاست»، «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه»، و «آخرت و خدا هدف رسالت انبیاء» چه بوده است؟

سخنرانی زنده همراه با پرسش و پاسخ

شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱، ۳۰ جولای ۲۰۲۲

ساعت ۲۱ به وقت ایران و ۱۲:۳۰ به وقت شرق آمریکا

به مدت دو ساعت و نیم

این جلسه در کانال Youtube کدیور به‌ صورت زنده برگزار و به طور همزمان از کانال اینستاگرامی  @Mohsen.kadivar.official به صورت زنده Live Instagram  پخش خواهد شد.

لینک شرکت در جلسه

https://www.youtube.com/channel/UCiX1ltrZNuMWKjfWyO3nZ6g