اعتراض به بازداشت غیر متعارف رئيس سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس‌راني

به نام خدا

بازداشت غيرمتعارف رييس سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس‌راني را محكوم مي‌كنيم.

خبر تاسف‌آور بازداشت مجدد منصور اسالو، رييس سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس‌راني در ۲۸ آبان ماه،كه به تازگي از زندان آزاد شده بود، به وسيله جمعي از كاركنان رسمي و شناخته‌شده‌ي نهادهاي امنيتي، توأم با ايجاد رعب و وحشت عمومي و تيراندازي در يك محيط مسكوني شهري، از يك سو نشان از آن دارد كه دولت نهم به رغم ادعاهاي مهرورزي، عدالت‌گستري و تاكيد بر رعايت اخلاق و شوون اسلامي، تلاشي در راستاي اثبات اعتقادش به موارد ياد شده و عملي كردن شعارهاي زيبايش نداشته و ندارد و از سوي ديگر، حكايت از ضعف دولت تا آن حد دارد كه يا از تأمل در رفتار و پيش‌بيني تأثير اين‌گونه رخدادها در جامعه غافل است يا امكان كنترل نيروهايش را از دست داده است.

فعالان سياسي ، اجتماعي و سنديكايي بارها اعلام كرده‌اند حق تشكيل نهادهاي مستقل كارگري را در راستاي اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ۲۳ اعلاميه جهاني حقوق بشر ـ كه دولت ايران نيز آن را پذيرفته است و حكم قانون داخلي را دارد ـ دانسته، ناديده گرفتن هر يك از اصول فصل سوم قانون اساسي يا ارايه‌ي هرگونه تفسير غيردمكراتيك از آن‌ها را به مثابه‌ي نفي قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌دانند.

ما، امضاكنندگان اين بيانيه مشفقانه به مسئولان توصيه مي‌كنيم از يك‌سونگري و به کار بستن روشهاي “آزمون و خطا” در اداره كشور، بويژه در جامعه‌ي پرتنش کارگري و عرصه‌هاي صنعت و خدمات در ايران پرهيز کنند و تلاششان را در راستاي توسعه پايدار و متوازن و ريشه‌يابي و حل مسائل جامعه کارگري کشور به كار اندازند.

ما، با توجه به برخوردهاي خشونت‌بار اخير با برخي از تجمعات کارگري در تهران و شهرستانها، و هرگونه سركوب جسمي و رواني بي‌منطق و به دور از تقواي الهي و كرامت انساني و به كار بستن تنبيه‌هاي اقتصادي و اجتماعي، با دستاويز قرار دادن قانون عليه يكي از شريف‌ترين قشرهاي ملت، يعني جامعه زحمتكش كارگري را ، محكوم مي‌كنيم و بر اين باوريم، كه چون شاخص‌هاي رفاه و عدالت اجتماعي درحال حاضر به ميزان قابل توجهي با معيارهاي شناخته شده جهاني فاصله دارد و تامين نيازهايي حياتي، مانند بهداشت، درمان، آموزش و اشتغال، براي قشرهاي بدون درآمد يا امكانات كافي در حد آرزو و خيال است، بازداشت و زنداني كردن معترضان يا جلوگيري از بازگشت آنان به کار، براي وادار کردن کارگران به دست برداشتن از پيگيري خواست‌هاي صنفي‌شان، كنشي بيهوده و نامعقول است.

امضاکنندگان زير ضمن محكوم كردن بازداشت غيرقانوني آقاي منصور اسالو و رفتارهاي نابخردانه‌ي مأموران، مانند ضرب و شتم همراهان نامبرده و تيراندازي هوايي، دولتمردان را، باتوجه به منش انساني تأكيد شده در قرآن كريم و ديگر منابع معتبر اسلامي، از اين‌گونه رفتارها كه نخست برخلاف آموزه‌هاي اسلامي، در تعارض با روح و متن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز مغاير با مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و منافع ملي ايرانيان است، برحذر داشته، نگراني شديدمان را درباره بحران‌هاي احتمالي سياسي و اجتماعي آتي ناشي از اين حادثه و نظاير آن ابراز مي‌كنند و از سر دل‌سوزي، موكداً از مسئولان مربوط مي‌خواهند كه ضمن پاسخگويي فوري درباره رفتارهاي يادشده، دستور برخورد قانوني با عوامل اين حادثه زشت صادر كنند تا از گسترش بيشتر جو وحشت در جامعه جلوگيري شود. در غير اين‌صورت ممكن است، روزي برسد كه براي مديريت اين گونه بحران‌ها دير شده باشد.

امضاکنندگان اين بيانيه به حاكمان هشدار مي‌دهند نگذارند با بروز چنين رويدادهايي شكاف ميان ملت و دولت بيشتر گردد كه در آن صورت، حاصلي جز از بين رفتن مشروعيت نظام به دست نخواهد آمد، و از سوي ديگر، به تمامي هم‌ميهنان در همه گروه‌ها و گرايش‌ها، اعم از سازمان‌هاي سياسي، گروه‌هاي مدافع حقوق زنان وكارگران، دانشگاهيان، حقوق‌دانان، نويسندگان و ديگران توصيه مي كند كه به اين‌گونه حوادث از منظر نقض حقوق عمومي نگريسته، در راستاي محكوم كردن آنها از هيچ كوششي دريغ نورزند.

ما قوياً اعتقاد داريم حقوق انساني مندرج در فصل سوم قانون اساسي و تمامي اسناد بين‌المللي مربوط به حقوق بشر، مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاقهاي حقوق مدني و سياسي، مقاوله ‌نامه‌هاي ۸۷ و ۹۸ سازمان بين المللي كار (وابسته به ملل متحد)، از جمله حقوق بديهي و غيرقابل چشم‌پوشي‌اند. ما برخوردهاي نادرست با مسايل كارگري در ايران را نيز در زمره موارد نقض حقوق بشر تلقي مي‌كنيم و بر اين باوريم كه ناديده گرفته شدن حقوق اساسي كارگران نتايجي ناگوار و غير قابل پيش‌بيني يا كنترل به همراه خواهد داشت.

ما ضمن در خواست رعايت حقوق شهروندي و آزادي فوري آقاي اسالو، در چارچوب قانون، ضرورت رسيدگي سريع به اتهامات وارده را به طور عادلانه، با حضور وكيل مدافع و در دادگاه عمومي علني را مورد تأكيد قرار مي دهيم.

۱۲/۹/۱۳۸۵

فاطمه آرام‌نژاد، محمد آزادي، پيام ابوطالبي، مسعود آقايي، حميد آصفي، محمد اسدي، حسين اكبري، مهدي اميني زاده، حسين انصاري راد، حامد ايرانشاهي، كيوان انصاري، الناز انصاري، سامر آقايي،

عباس ابوذري، هادي احتظاظي، حسن احمدي، محسن احمدي، نعمت احمدي، محمد رضا احمدي‌نيا، مصطفي اخلاقي، علي اشرف سلطاني، مرتضي اشفاق، حسن افتخاراردبيلي، جلال اقتداري،

عليرضا اكبرزادگان، علي اكرمي، محمود امير احمدي، ستار اميني، ، حجت انصاري،

مصطفي ايزدي، كمال‌الدين بازرگاني، پرويز بابايي، عطا باباخاني، پروين بختيارنژاد،

اكبر بديع زادگان، رحمت‌الله برهاني، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلي بازرگان، فرشته بازرگان،

محمدنويد بازرگان، محمد بسته نگار، محمدحسين بني اسدي، عماد بهاور، محمد بهزادي، حميد بهشتي، محمد بهفروزي، صفا بيطرف، مختار باطولي، مجيد بك نظري، مسعود پدرام، عباس پوراظهري،

سعيد پور عزيزي، رضا پويان، محمود پيش بين، علي‌اكبر پيرهادي، خليل پرند، هژير پلاسچي، حبيب الله پيمان، مجيد پيمان، سيدمصطفي تاج زاده، عبدالرضا تاجيك، سعيد ترابيان

عباس تاج‌الديني، مصطفي تنها، رضا تهراني، غلامعباس توسلي، محمد توسلي، محمدرضا توسلي، خالد توكل، محمد توكل، مجيد تولائي، مجيد جابري، عباس جنگي، مجتبي جهاني، سعيد حبيبي،

مهدي حبيبي، مجيد حاجي بابائي، رضا حاجي، بهمن حافظي، فاطمه حقيقت جو، سعيد حجاريان،

طه حجازي،حسين حريري، بهزاد حق پناه، علي حكمت، ابوالفضل حكيمي، عبدالكريم حكيمي،

مجيد حكيمي، محمدرضا حمسي، حميد حديثي، جعفر خائف، پژمان خرسند، رضا خجسته‌رحيمي،

محمد خطيبي، ابراهيم خدادادي، امير خرم، علي جمالي، ابراهيم خوش سيرت سليمي، يعقوب سليمي، سياوش سعادتيان، عبدالفتاح سلطاني، اسماعيل خوش محمدي، هوشنگ خيرانديش،

سيدمحمدعلي دادخواه، محمد دادفر، رسول دادمهر، بهنام دارايي‌زاده، محمد داديزاده،

محمدمهدي دانشيان، محمود درد كشان، سعيد درودي، محمود دل‌آسايي، عباس دهقان نژاد،

مصيب دواني، فريبا داودي مهاجر، ابراهيم دينوي، محمد صادق رباني، تقي رحماني،جواد رحيم پور، محمدجواد رجائيان، عليرضا رجايي، احد رضائي، اصغر رضائي، بيوك رضائي، عبدالعلي رضايي، محمد رضايي، بهمن رضاخاني، سيدداود رضوي، سعيد رضوي فقيه، حسين رفيعي، مهدي رهنما،

رضا رئيس طوسي، روزبه رياضي، نفيسه زارع كهن، جمال زره ساز، محمد ابراهيم زماني،

پرويز زندي نيا، احمد زيدآبادي، حسن زيدآبادي، محمد رضا زهدي، عليرضا ساريخاني،

فرزاد ساجد اردبيلي، احمد ساعي، نسرين ستوده، عزت الله سحابي، فريدون سحابي، هاله سحابي، عيسي سحرخيز، هاشم سجادي، محمد سرچمي، بيوك سعيدي، ناصر فخر سلطاني،

علي اشرف سلطاني، مرتضي سلطانيه، سيدرضا سيدزاده، علي سياسي راد، محمدعلي سيدنژاد، محمود بصير شاددل، ابراهيم شاكري، تقي شامخي، علي شاملو، حبيب شامي‌‌نژاد، سلطانعلي شكاري، شايا شهوق، محمد شانه چي، حسين شاه حسيني، مريم شباني، محمد شريف، حجت‌اله شريفي

،مازيار شكوري، الله وردي شمبوري، ماشاءالله شمس الواعظين، احمد شهامت دار، صابر شيخ‌لو، فيروزه صابر، هدي صابر، علي صادقي، هاشم صباغيان، احمد صدر حاج سيدجوادي، رضا صدر، سميرا صدري، عباس صفايي فر، فضل الله صلواتي، ايمان صلواتي نژاد، كيوان صميمي،

جليل ضرابي، علي اشرف ضرغامي، فريدون ضرغامي، اعظم طالقاني، حسام طالقاني، طاهره طالقاني،

نرگس طالقاني، اكبر طاهري، رئوف طاهري، بهزاد طاهري، محمد طاهري، سيامك طاهري، امير طيراني،

هما عابدي، جعفر عظيم‌زاده، سيد جعفر عباس زادگان، آرزو عابديني، مهدي عرب شاهي،

حميدرضا عسگري‌نژاد، روئين عطوفت، بهزاد عطائي‌كيا، جواد علائي، باقر علائي، علي علوي،

عليرضا علوي تبار، محمدباقر علوي، رضا عليجاني، علي عليزاده نائيني، محمد جعفر عمادي،

محمود عمراني، علي اصغر غروي، عليرضا غروي، ماجد غروي، مسيح غروي، ناصر غلامي،

غلامرضا غلامحسيني، سعيد غفارزاده، علي غفراني، مهدي غني، اباذر فتحي، مقصود فراستخواه،

فاطمه فرهنگ خواه، مهدي فخرزاده، غفار فرزدي، حسن فريد اعلم، خسرو قشقايي، ماهرو قشقايي، رحمانقلي قلي زاده، عبدالمجيد قندي زاده، نظام الدين قهاري،عباس قائم الصباحي،

عبدالحسين قمي‌زاده، مصطفي قهرماني، حجت الله قياسي، رحمان كارگشا، اسداله كارشناس،

مرتضي كاظميان، محسن كديور، منوچهر كديور، خسرو كردپور، مسعود كردپور، علي كرمي،

هادي كحال‌زاده، مرتضي كمساري، حسن كريمي، ناصر كميليان، روين كهزادي، يعقوب كوثري،

بيژن گل افزا، فاطمه گوارايي،مازيار گيلاني‌نژاد، مسعود لدني، حسين لقمانيان، حسين مجاهد،

عبدالله مومني، علي مومني، محمود مومني، محمد تقي متقي، ابراهيم مددي، فضل‌اله مظاهري،

يوسف مرادي، محسن محققي،نرگس محمدي، جواد محمدي، محمد محمدي اردهالي، سيد علي محمودي، حسين مجاهد، فريد مدرسي، حسين مدني، سعيد مدني، علي مدني، محمد مرادي، فريد مرجائي،

ماشاءالله مديحي،مرضيه مرتاضي لنگرودي، مصطفي مسكين، رضا مسموعي، ليلا مصطفوي،

مصطفي مصطفوي، عباس مصلحي، محمد جواد مظفر،مهدي معتمدي مهر، احمدمعصومي،

اصغر معين فر، بدرالسادات مفيدي، مرتضي مقدم، علي مقيمي، فهيمه ملتي،كاظم ملكي، محمد ملكي، مجيد ملكي، عمار ملكي، ابوذر ملكي، حسن مليحي، احمد منتظري، سعيد منتظري، خسرو منصوريان، كيوان مهرگان، سيدرضا موسوي سعادتلو، سيد علي اكبر موسوي خوئيني، يوسف مولايي،

امير ميرخاني، وحيد ميرزاده، سالار ميرزابيگي، الله كرم ميرزايي، فرشته ناصرگيوه چي، حسن نراقي، عباس نژندكودكي،سيدرضا نعمتي‌پور، داود نوروزي، ارشيا نوري، محمود نعيم پور، علي اكبر نجفي، محمود نكوروح، امير نكوفر، محمد تقي نكوفر، سيد حميد نوحي، فخرالسادات نوربخش

، منوچهر نوربخش، نوشين نوع‌پرست، علي نيكو نسبتي، هادي هادي زاده يزدي، محمد هاشمي،

حميد هداوند، بهاره هدايت، عليرضا هندي، احسان هوشمند، اكبر والي، رسول ورپايي، باقر ولي بيك، جليل ولي بيك، عبدالرسول وصال، رحيم ياوري، علي فريد يحيايي، حنيف يزداني‌پور، كاظم يزدي، ابراهيم يزدي، حسن يوسفي اشكوري، رضا يوسفيان.